Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa verwacht bijna half miljard tekort langdurige zorg

17-06-2021
Op basis van de trend komt de langdurige zorg dit jaar naar verwachting € 420 miljoen tekort. Inclusief de stijging van het aantal mensen met een indicatie voor deze zorg kan dit tekort oplopen tot € 458 miljoen. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
NZa verwacht bijna half miljard tekort langdurige zorg

Deze forse overschrijding van het budget, zoals de NZa het zelf omschrijft, komt vooral doordat er meer patiënten dan verwacht met een psychische stoornis instromen in de langdurige zorg. Ook vragen meer mensen een persoonsgebonden budget (pgb) aan, mogelijk als gevolg van de coronapandemie.

Met als toekomstscenario een verdubbeling van het aantal ouderen boven de 75 in 2040 en een groeiend tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers, liggen er grote uitdagingen te wachten, stelt de zorgautoriteit.

In de prognoses zitten nog onzekerheden, maar desondanks tekent zich een beeld af van oplopende kosten voor de langdurige zorg. Volgens de NZa is dit een zorgwekkende situatie, die vraagt om duidelijke en ingrijpende politieke keuzes die zorg, wonen, welzijn en ondersteuning met elkaar verbinden.

Kansrijke initiatieven

De toezichthouder adviseert verder te beginnen bij wat er nu al kan: op het gebied van bijvoorbeeld preventie bij dementie zijn er kansrijke initiatieven in verschillende regio’s. Die tonen het belang aan van een hechte verbinding tussen de Wet langdurige zorg (Wlz) en de aangrenzende zorg, zoals gemeenten en de wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Preventie begint, volgens de NZa, niet pas bij een indicatie voor de Wlz.

Document acties

Back to top