Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2018

Antibioticum voorkomt geen infectie na schroef uit bot halen
Profylactisch gebruik van antibiotica zorgt niet voor minder wondinfecties bij patiënten bij wie een schroef of plaat, vanwege een botbreuk, uit hun been wordt verwijderd. Dat concluderen onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, die hun resultaten eind december publiceerden in het medische tijdschrift JAMA.
Aanpassingen productinformatie, december 2017
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Illegale medicijnhandel is zeer breedschalig
Door online verkoopkanalen en vage scheidslijnen tussen wat legaal, semilegaal en illegaal is, is een breed scala aan mensen betrokken bij de handel en verkoop van illegale geneesmiddelen, blijkt uit promotieonderzoek van Rosa Koenraadt aan de Universiteit Utrecht.
Patricia Can nieuwe directeur van Pharos
Patricia Can is sinds 1 januari de nieuwe directeur-bestuurder van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Zij volgt Monica van Berkum op.
Botox-maker Allergan schrapt duizend banen
De fabrikant van Botox, Allergan, schrapt wereldwijd meer dan duizend arbeidsplaatsen. Of ook in Nederland ontslagen vallen, is niet bekend.
SP: EMA moet koers wijzigen
Het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) moet zijn verhuizing naar Amsterdam aangrijpen om onafhankelijker te worden van de farmaceutische industrie. Dat heeft de SP-fractie in Brussel vorige week ingebracht in een hoorzitting met deskundigen, belangengroepen en vertegenwoordigers van het EMA in het Europees Parlement.
ACM staat overname van coöperatie ZANOB toe
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch mag coöperatie ZANOB en daarmee ZANOB B.V. overnemen, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de ACM blijft er na de overname voldoende concurrentie over.
Studie naar goedkoper middel prostaatkanker
Het VUmc Cancer Center Amsterdam en het Meander Medisch Centrum doen een landelijk onderzoek waarin het effect van rhenium-188-HEDP wordt vergeleken met radium-223-chloride. Doel is te komen tot een goedkopere therapie tegen pijn bij uitgezaaide prostaatkanker.
Pfizer stopt onderzoeken alzheimer en parkinson
Vanwege tegenvallende resultaten stopt fabrikant Pfizer met alle onderzoeksprogramma’s gericht op alzheimer en parkinson. Pfizer gaat investeren in een fonds voor biotechbedrijven die nieuw neurowetenschappelijk onderzoek willen starten.
Peptiden bestrijden resistente bacteriën
Bacteriële infecties die niet te bestrijden zijn met antibiotica kunnen genezen door het inschakelen van peptiden: korte ketens van aminozuren, de bouwstenen van eiwitten.
Cystadrops kandidaat voor GVS
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert Cystadrops op te nemen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Beperking gadoliniumhoudende contrastmiddelen
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beperkt uit voorzorg het gebruik van gadolinium-contrastmiddelen bij MRI-scans. Deze contrastmiddelen laten sporen gadolinium achter in de hersenen, al is er geen bewijs voor schadelijke gevolgen.
PrEP verkrijgbaar voor € 50 per maand
Pre-expositieprofylaxe (PrEP) tegen hiv-infectie is per 1 januari 2018 verkrijgbaar bij de generieke fabrikant Centrafarm voor € 47,95 per maand. Tot voor kort kon een maand PrEP-gebruik nog ruim € 500 kosten.
Opschoning BIG-register: 18.000 artsen minder
Door de nieuwe eisen voor herregistratie van basisartsen telt Nederland sinds begin dit jaar 18.000 basisartsen met een BIG-registratie minder. Dat blijkt uit de voorlopig cijfers van het BIG-register, dat wordt uitgevoerd door het Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg (CIBG).
Stop met infusie hydroxyethylzetmeel
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) wil de handelsvergunning voor infusieoplossingen van hydroxyethylzetmeel schorsen in de gehele Europese Unie.
Apotheker signaleert beter
Bij Medicare Wellness Visits (MWV) verhelpen apothekers significant meer medische problemen (al dan niet medicatiegerelateerd) dan andere zorgverleners.
Geen acetosal bij open been
Acetylsalicylzuur helpt niet bij de genezing van open benen (ulcus cruris). Jull et al. gaven 125 patiënten uit vijf verzorgingshuizen in Nieuw-Zeeland 150 mg/dag acetylsalicylzuur, naast de gebruikelijke compressietherapie; 126 anderen kregen compressie-therapie plus placebo.
Bij obesitas meer MgSO4
Neuroprotectie met intraveneus magnesiumsulfaat bij dreigende vroeggeboorte vereist bij obese moeders een hogere dosis.
Licht overgewicht soms gunstig voor vaten
Patiënten met stabiele cerebrovasculaire aandoeningen (SCVD) zijn het beste af met een body mass index (BMI) tussen 27 en 28 kg/m2, een tailleomvang van 84 cm (vrouwen) dan wel 95 cm (mannen) en een zo laag mogelijke verhouding van visceraal en abdominaal vet.
Checklist verbetert antibioticagebruik
Het gebruik van een antibioticachecklist verbetert het antibioticagebruik in ziekenhuizen aanzienlijk. De antibioticarichtlijnen worden beter gevolgd, vaker wordt pathogeengericht behandeld en er wordt eerder geswitcht van intraveneuze naar orale therapie.
RIVM: verbeteringen off-labelgebruik noodzaak
Off-labelgebruik van geneesmiddelen voorziet in een behoefte, maar kan op meerdere punten worden verbeterd, blijkt uit onderzoek van het RIVM. In een nieuw standpunt heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bepaald dat huisartsen bij off-label niet hoeven te overleggen met de apotheker als zij voorschrijven volgens een NHG-richtlijn.
Sneller advies van CBG aan Hartstichting
Door onbekendheid met de regels voor vergunningverlening van medicijnen verlopen de vertaling en ontwikkeling van onderzoek soms onnodig traag. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Hartstichting gaan samenwerken om medicijnen sneller bij de patiënt te krijgen.
Onderzoek methotrexaat bij ziekte van Crohn
Wetenschappers van het VUmc gaan onderzoeken hoe behandeling met methotrexaat bij patiënten met de ziekte van Crohn kan verbeteren. Hiervoor ontvingen ze onlangs € 150.000 van de Maag Lever Darm Stichting.
Miljoen overstappers van zorgverzekering
Ruim een miljoen mensen – 5,9% van alle verzekerden – zijn overgestapt naar een nieuwe zorgverzekering. Dat komt naar voren uit voorlopige cijfers van Vektis. Vorig jaar kwam het aandeel overstappers uit op 6,4%.
Vosevi rijp voor pakket en prijsafspraken
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir (Vosevi) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Start-ups in de zorg krijgen € 12 miljoen extra
Startende ondernemingen die innovatieve technologie ontwikkelen voor de zorg ontvangen € 12 miljoen extra van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Vinger aan de pols bij gebruik sint-janskruid
Om het gebruik veiliger te maken, moeten preparaten met sint-janskruid vaker worden geregistreerd als geneesmiddel, vindt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zo wordt van meer sint-janskruidmiddelen duidelijk wat er precies in zit en kan het aantal meldingen van bijwerkingen en interacties – Lareb ontving er in totaal 45 – hopelijk verminderen.
Snel rituximab bij kinderen
Snelle infusie van rituximab bij kinderen is veilig en verdraagbaar.
Stimulans prescriptie apothekers
Apothekers die geneesmiddelen voorschrijven, vertrouwen vooral op kennis en vaardigheid.
Extra attentie voor een, ten koste van ander
Een acht weken durende gedragstraining voor 58 Canadese ziekenhuisapothekers verschuift de aandacht voor geneesmiddelgerelateerde problemen (DTP’s).
Manifest roept op tot betere verpleegkunde
Ruim honderd verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders hebben het manifest ‘Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst’ ondertekend voor betere verpleegkunde.
Ook VS: opioïden en ibuprofen equivalent
Bij patiënten die met acute pijn in de ledematen binnenkomen op een afdeling spoedeisende hulp, is een combinatie van paracetamol en ibuprofen net zo goed in staat de pijn te verlichten als combinaties van paracetamol met opioïden.
Cladribine creëert nieuw GVS-cluster
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert cladribine (Mavenclad) toe te laten op bijlage 1A van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Recall Hydrocortison PCH 20 mg
Teva roept Hydrocortison PCH terug op apotheekniveau. Het betreft uitsluitend Hydrocortison PCH 20 mg tabletten, in 250 stuks potverpakking, van de charges 101580 en 101826 (RVG 22520=50730; ZI-nr. 14191725).
Veiligheid zelfstandige klinieken onvoldoende
88% van de patiënten heeft goede ervaringen met hun behandeling in een zelfstandige kliniek, maar uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat de patiëntveiligheid in deze klinieken nog moet verbeteren.
Nieuwe regels gunstbetoon medische hulpmiddelen
Om ongewenste beïnvloeding te voorkomen bij de inkoop of toepassing van medische hulpmiddelen zijn sinds begin dit jaar nieuwe regels voor gunstbetoon van kracht. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
EMA vestigt zich tijdelijk in SPARK-gebouw
Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) zal zich vanaf 1 januari 2019 eerst tijdelijk in het SPARK-gebouw in Amsterdam Sloterdijk vestigen. Het is de bedoeling dat het nieuw te bouwen, permanente kantoor aan de Zuidas in november van dat jaar kan worden opgeleverd. “De best denkbare oplossing, gezien de zeer strakke deadlines”, aldus Bruno Bruins, minister van VWS.
Veel mensen ontevreden over de lokale zorg
Veel mensen met een aandoening of beperking vinden de toegang tot zorg en ondersteuning via gemeenten moeizaam verlopen. Krijgen ze wel ondersteuning, dan is die lang niet altijd passend. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in).
Beter ibuprofen bij kinderkoorts
Ibuprofensuspensie verlaagt koorts bij kinderen sneller dan paracetamol.
Onvoldoende effect golimumab
Bij kinderen met actieve polyarticulaire juveniele idiopathische artritis geeft golimumab geen significante verbetering in vergelijking met placebo.
Gezondheidsnieuws overdreven
In 20% van de persberichten van Nederlandse universiteiten over gezondheidsonderzoek zijn de uitkomsten overdreven.
Duale antistolling na bypassoperatie
Na een bypassoperatie is tweevoudige antitrombotische therapie met acetylsalicylzuur en een P2Y12-remmer (clopidogrel, prasugrel of ticagrelor) op den duur gunstiger dan monotherapie met acetylsalicylzuur.
Zeven positieve adviezen, januari 2018
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zeven handelsvergunningen.
Twee uitbreidingen indicaties, januari 2018
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over twee uitbreidingen van indicaties.
Herbeoordelingen geneesmiddelen, januari 2018
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) bevestigt zijn positieve advies uit februari 2017 over natriumzirkooncyclosilicaat (Lokelma) ter behandeling van hyperkaliëmie.
Add-on-status voor lenvatinib
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bij beschikking van 21 november 2017 aan lenvatinib (Kisplyx) de add-on-status toegekend.
Aukje Mantel-Teeuwisse benoemd tot hoogleraar
Apotheker Aukje Mantel-Teeuwisse, directeur van de School of Pharmacy van de Universiteit Utrecht, is benoemd tot hoogleraar Farmacie en internationaal gezondheidsbeleid.
Bruins investeert in Goed Gebruik Geneesmiddelen
Met het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft ZonMw in vijf jaar tijd een goede structuur neergezet voor onderzoek naar effectiever, veiliger en doelmatiger geneesmiddelgebruik. Dat concludeert minister Bruno Bruins van Medische Zorg (VWS), die wil blijven investeren in dit programma.
CBS: 30% zorginstellingen is verliesgevend
Bijna een op de drie zorginstellingen in de grootste zorgsectoren was verliesgevend in 2016. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Generiek methylfenidaat net zo werkzaam, vindt CBG
Meldingen over verminderde werkzaamheid van methylfenidaat met verlengde afgifte kunnen niet verklaard worden door een verschil tussen Concerta en de generieken van Sandoz en Mylan. Dat blijkt uit onderzoek van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Vergoeding magistraal dexamfetaminesulfaat
De magistrale bereiding van 2,5 mg dexamfetaminesulfaat wordt per 1 maart 2018 vergoed.
NHG: stappenplan voor zonneallergie
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een stappenplan opgesteld voor de behandeling van zonneallergie indien de patiënt medicamenteuze behandeling van de jeuk wenst. De eerste stap – bij weinig jeuk en hinder – bestaat uit een gel of crème met levomenthol, eventueel met lidocaïne erbij. Een corticosteroïdecrème klasse 2 of 3 is de tweede stap en oraal prednisolon de derde stap bij ernstige klachten.
Recall Hydrocortison CF 20 mg
Centrafarm roept Hydrocortison CF terug op apotheekniveau. Het betreft uitsluitend Hydrocortison CF 20 mg tabletten, in 500 stuks verpakking, van de charge 14E20/H1 (RVG 50730; ZI-nr. 14128861).
Minister: Inspectie mag recept van apotheker altijd inzien
Ambtenaren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moeten toegang krijgen tot alle recepten van apothekers. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een wetsvoorstel. Onder verwijzing naar het beroepsgeheim inzage in een recept weigeren is dan niet meer mogelijk.
Veertig folders over reumamedicatie
Omdat bijsluiters niet altijd goed te begrijpen zijn voor reumapatiënten lanceren de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) en het Reumafonds medicatiefolders voor veertig soorten reumamedicatie.
IGJ: verkoop medicatie Albert Heijn is toegestaan
Albert Heijn mag diclofenac en naproxen verkopen omdat het bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen, stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) horen deze UAD-geneesmiddelen niet thuis in de schappen van een supermarkt.
Oncode Institute verenigt vijfhonderd kankeronderzoekers
Fundamentele inzichten over kanker zo efficiënt mogelijk vertalen naar betere en meer betaalbare zorg. Dat is het doel van het deze week gelanceerde virtuele Oncode Institute.
ZIN vindt Spinraza extreem (te) duur
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert om nusinersen (Spinraza) niet op te nemen in het basispakket, tenzij de prijs met minstens 85% daalt. Behalve prijsonderhandelingen beveelt het ZIN ook een pay for performance-regeling aan vanwege onzekerheid over de effectiviteit op lange termijn.
Aanpassingen productinformatie, januari 2018
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Vergoeding voor vervangend geneesmiddel
Als apothekers bij een tekort een vervangend geneesmiddel leveren dat niet is geregistreerd in Nederland kan dat voortaan vergoed worden uit de basisverzekering. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Bruno Bruins van medische zorg besloten.
Miljoenen voor nieuwe standaard farmaceutisch onderzoek
Het herdefiniëren van bestaande geneesmiddelen op basis van hun moleculaire werking kan volgens een Europese onderzoeksgroep veel gezondheidswinst opleveren. Voor hun onderzoek, onder leiding van het Maastricht UMC en de Universiteit Maastricht, hebben de onderzoekers € 5,6 miljoen subsidie ontvangen.
Beperkingen voor valproïnezuur, ulipristal, retinoïden en flupirtine
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) bepleit maatregelen om het gebruik van valproïnezuur, ulipristal, retinoïden en flupirtine te beperken.
NIVEL: klachtenafhandeling in zorg kan beter
Zorgverleners zijn goed op weg met de afhandeling van klachten door de aansluiting bij een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie. Maar soms komen klachten nog verkeerd terecht en ook kunnen zorgverleners meer leren van klachten. Dat concludeert het onderzoeksinstituut NIVEL.
Review verpleeghuis effectief
Multidisciplinary Multistep Medication Review (3MR) kan helpen overbodig geneesmiddelengebruik bij kwetsbare verpleeghuisbewoners terug te dringen.
ZIN adviseert prijsonderhandelingen atezolizumab
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) vindt atezolizumab (Tecentriq) te duur voor het basispakket. Voor concurrerende inzet van deze therapie bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker adviseert het ZIN prijsonderhandelingen.
Vaker psychofarmaca na kanker
Kinderen en jongvolwassenen die kanker hebben overleefd, krijgen vaker anxiolytica en hypnotica voorgeschreven.
Effect letrozol vlakt af
Tweeënhalf of vijf jaar adjuvant letrozol, aansluitend op vijf jaar endocriene therapie, maakt geen wezenlijk verschil.
Genoomprofilering bij borstkanker nuttig
Genoomprofilering met commerciële genoomexpressietests is in staat de kosteneffectiviteit van chemotherapie bij borstkanker te vergroten, vooral door kansloze therapie te vermijden.
Aflevertermijn langer dan elders in Europa
De aflevertermijn voor geneesmiddelen is in de meeste Europese landen korter dan de in Nederland gangbare negentig dagen, blijkt uit een inventarisatie van BENU Apotheken. Door de aflevertermijnen te verlengen tot zes of zelfs twaalf maanden, zoals ter discussie staat, zondert Nederland zich volgens BENU totaal af van naburige landen.
Big data en consortia kunnen bijwerkingen voorkomen
Door big data beschikbaar te maken en grote, Europese consortia te vormen kan het onderzoek naar ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen worden verbeterd, betoogt Nico Vermeulen, die gisteren afscheid nam als hoogleraar Moleculaire Toxicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Novartis en Roche in de fout met Avastin
Roche en Novartis hebben geprobeerd het off-labelgebruik van Avastin van Roche bij natte maculadegeneratie tegen te werken, ten voordele van Lucentis van Novartis. Met deze afspraak hebben de farmaciebedrijven volgens het Europese Hof van Justitie de mededingingsregels overtreden.
Trelegy Ellipta op weg naar GVS
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert om het inhalatiepreparaat Trelegy Ellipta (fluticasonfuroaat + umeclidiniumbromide + vilanteroltrifenataat) op te nemen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Mannelijke huisartsen zijn soms autoritair
Vrouwelijke huisartsen kunnen zich goed inleven in de patiënt, mannelijke huisartsen zijn soms autoritair. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland en het blad Libelle onder zevenduizend mannen en vrouwen.
Prescriptie apotheker even goed
Schotse apothekers schrijven net zo goed voor als aanstaande artsen.
Zorgverzekeraars schrappen formulieren apotheker
Voor bijlage 2-geneesmiddelen verdwijnen per 1 maart aanstaande in totaal zeventien formulieren, waardoor de administratieve last voor apothekers vermindert. Dat hebben zorgverzekeraars besloten, meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
Bogin lanceert website over biosimilars
Om patiënten te informeren en de acceptatie te vergroten over biosimilars heeft Bogin – de biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland – de website uwbiosimilars.nl gelanceerd.
Nagelpsoriasis: adalimumab
Adalimumab zorgt voor duidelijke verbetering bij matige tot ernstige nagelpsoriasis.
Twee dagen antibiotica volstaan
Bij hepatectomie met extrahepatische galwegresectie is antibiotische profylaxe niet langer nodig dan twee dagen.
Apotheekbereiding van weesgeneesmiddelen op een rij
Als weesgeneesmiddelen (tijdelijk) niet in de handel zijn, is bereiding een taak voor de apotheek. Dooms en Carvalho doorzochten wereldwijd online-naslagwerken voor apotheekbereidingen en vonden in zeventien van deze bronnen (waaronder het FNA) meer dan zestig gevalideerde bereidingsvoorschriften die voorzien in de behoeften van patiënten met zeldzame ziekten.
Minder risico op tweede trombose door statine
Patiënten die een bloedprop in hun benen of longen hebben gehad, hebben minder stollingseiwitten in hun bloed als ze een statine slikken. Dat blijkt uit onderzoek van Willem Lijfering van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Alle veelgebruikte antidepressiva effectief bij depressie
Antidepressiva zijn effectiever dan placebo in de acute behandeling van depressie bij volwassenen. Dat blijkt uit een studie met de meeste gepubliceerde en niet-gepubliceerde gegevens ooit, meldt het Radboudumc.
EU-delegatie bezoekt Amsterdam over EMA
Een groep Europarlementariërs heeft gisteren tijdens een bezoek aan Amsterdam informatie gekregen over de voortgang van de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).
Recall Ventolin Diskus 200 mcg
GlaxoSmithKline roept Ventolin Diskus 200 mcg (ZI-nummer 14039354) terug op patiëntniveau.
Alternatieven voor ascorbinezuur en amoxicilline toegestaan
In verband met tekorten van ascorbinezuur en amoxicilline is het tijdelijk toegestaan alternatieven afkomstig uit andere EU-lidstaten af te leveren aan artsen. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) besloten.
HagaZiekenhuis geeft huisartsen inzage in dossier
Ruim vijftig huisartsen in de regio Haaglanden kunnen via een beveiligd portaal voor zorgverleners gegevens van hun patiënten, zoals labuitslagen, inzien in het HagaZiekenhuis.
Huisartsenbezoek: meeste klachten over bewegingsapparaat
Nederlanders bezoeken huisartsen vooral met klachten over het bewegingsapparaat, zoals pijn in knie en onderrug, gevolgd door problemen met de huid. Dat blijkt uit cijfers over 2016 van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.
Vijf positieve adviezen, februari 2018
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over vijf handelsvergunningen.
Montelukast effectief tegen kleuterastma
Montelukast kan effectieve astmabeheersing betekenen voor kleuters. Nagao et al. onderzochten het bij 93 patiëntjes van 1-5 jaar die een tot vier keer per maand last hadden van astma.
Multivitaminen nuttig na hartinfarct
Na een hartinfarct kan een regime met 28 hooggedoseerde vitaminen en mineralen de prognose verbeteren. Dit vonden Issa et al. in een multicentrisch onderzoek bij 50-plussers die een hartinfarct hadden doorgemaakt en die geen statines gebruikten.
Hoog LDL-cholesterol bij jonge vrouw erfelijk
Een zeer hoog ‘slecht’ cholesterol bij jonge vrouwen is vaak het gevolg van een erfelijke aanleg, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen onder jonge gezonde vrouwen van gemiddeld 33 jaar uit Groningen, Friesland en Drenthe.
Geen baat van trametinib bij galwegkanker
Trametinib helpt weinig bij gevorderde galwegkanker die niet reageert op gemcitabine. In een open label fase IIa-onderzoek dienden Ikeda et al. 2 mg/dag trametinib toe bij 20 patiënten van gemiddeld 61,5 jaar. Na 12 weken was bij 20% de ziekte niet verergerd.
Antipsychotica houden schizofreen in leven
Antipsychotica kunnen de mortaliteit onder schizofreniepatiënten bijna halveren. Vooral depot-injecties van tweedegeneratiemiddelen hebben een gunstig effect.
Deuk na injectie triamcinolonacetonide
Na een injectie met triamcinolonacetonide in de bovenarm, het bovenbeen of de bil kan een deuk in de huid ontstaan. Dat blijkt uit meldingen van Bijwerkingencentrum Lareb.
Recall Acid A Vit crème 0,5 mg/g
Pierre Fabre Benelux roept Acid A Vit crème 0,5 mg/g (RVG 08155, ZI-nr. 14234912) terug op apotheekniveau.
Maviret in basispakket
Het combinatiepreparaat glecaprevir + pibrentasvir (Maviret) wordt vanaf 1 maart 2018 vergoed vanuit het basispakket.
Daclizumab uit de handel
Biogen en AbbVie halen daclizumab (Zinbryta) van de markt omdat er aanwijzingen zijn dat het ernstige ontstekingsreacties in de hersenen kan veroorzaken.
Apotheek de Weide in Hoogeveen is ‘beste van Nederland’
Apotheek de Weide in Hoogeveen heeft de hoogste score behaald in het mystery guest-onderzoek 2017 onder 909 apotheken. De apotheek leverde volgens onderzoeksbureau AMP de beste farmaceutische zorg- en dienstverlening aan de balie.
Verwachting bij pijn en jeuk
Vanwege mogelijke bias zijn verwachtingen van patiënten van belang in de kliniek en bij interpretatie van onderzoek. In een webenquête vroegen Peerdeman et al. hoe 508 Nederlandse patiënten dachten over toedieningswijzen voor pijn- en jeukmedicatie.
Geen effect van terugkoppeling enquête behandeling
Terugkoppeling aan patiënten van de door henzelf gerapporteerde behandelresultaten leidt niet tot meer tevredenheid of betrokkenheid.
Met 3D-printing baclofen bereiden op het aanrecht
Met 3D-printing kan een kleinschalige fabriek worden gemaakt die geneesmiddelen synthetiseert bij de patiënt thuis. Met een ‘fabriek’ die past in een steelpan produceerden Kitson et al. baclofen.
Back to top