Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer zorgverleners gebruiken digitale zorg

PW9 - 23-02-2023
Meer zorgverleners maken gebruik van e-health, zoals beeldbellen en het digitaal controleren van medicatiegebruik. Ook kijken meer zorgverleners positief aan tegen de mogelijkheden van digitale zorg. Dat blijkt uit de E-healthmonitor van het RIVM, Nivel en het National eHealth Living Lab (NeLL).
Meer zorgverleners gebruiken digitale zorg

Het gebruik van digitale middelen is in 2022 toegenomen ten opzichte van 2021. Zo gebruikten verpleegkundigen vaker digitale technieken om de veiligheid van de patiënt te bewaken, zoals een digitale controle op het gebruik van geneesmiddelen: dit steeg het afgelopen jaar van 11% naar 49%.

Het aantal zorgverleners dat gebruikmaakt van beeldbellen steeg van 55% in 2021 naar 58% in 2022.

Verder nam het aantal huisartspraktijken dat patiëntportalen aanbiedt toe van 79% naar 88%. Patiëntportalen zijn websites of apps waarin patiënten onder andere hun medische gegevens kunnen inzien en bepaalde zaken zelf kunnen regelen, zoals het aanvragen van een herhaalrecept.

Zorgkosten

Door de jaren heen zien steeds meer zorgverleners de meerwaarde van digitale zorg, concluderen de onderzoekers, maar wel verschillen de meningen of het de problemen in de zorg kan helpen oplossen. Zo zijn zorgverleners neutraal tot licht positief over de mogelijkheden om de zorgkosten en de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verbeteren met behulp van digitale middelen.

Verder is de meerderheid gematigd positief over de mogelijkheden om met e-health de kwaliteit van zorg en de eigen regie van de patiënt te verbeteren.

Zorg vanuit huis

Hoewel zorgverleners vaker digitale technieken inzetten, is digitale zorg nog geen vanzelfsprekend onderdeel van de reguliere zorg, blijkt uit interviews met bestuurders, zorgverleners en patiënten betrokken bij de zorg rond darmkanker en dementie.

Binnen de darmkankerzorg zien de geïnterviewden mogelijkheden de zorg met behulp van e-health patiëntgerichter, efficiënter en flexibeler te maken, waarbij de kansen vooral liggen in de hybride zorg. Daarbij kunnen patiënten verschillende zaken vanuit huis doornemen, voorbereiden of meten. Zo kan een intakegesprek in het ziekenhuis, als voorbereiding op een kijkonderzoek, vervangen worden door een digitale afspraak.

Voor de dementiezorg zien de ondervraagden vooral mogelijkheden tijd te besparen met behulp van e-health. Ook zien zij kansen om de veiligheid en het welzijn van patiënten te vergroten. Communicatie tussen zorgverleners onderling en met mantelzorgers kan bijvoorbeeld verbeterd worden via online communicatie.

 

Document acties

Back to top