Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veel voorschrijffouten tijdens coronapandemie

PW15 - 06-04-2022
Bij veel van de eerste patiënten die in 2020 de post-covid-poli bezochten van het Amsterdam UMC zijn voorschrijffouten gemaakt. In tijden van crisis kan informatie over medicatie makkelijk in het gedrang komen, concluderen onderzoekers van dit ziekenhuis.
Veel voorschrijffouten tijdens coronapandemie

Bij 90 van de 98 patiënten die tussen juni en oktober 2020 drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis de post-covid-poli van het Amsterdam UMC bezochten, is een voorschrijffout gemaakt, schrijven de onderzoekers in BMC Emergency Medicine.

Van die 90 ondervonden 8 patiënten daadwerkelijk hinder van de voorschrijffouten, maar bij geen van hen heeft dit geleid tot een medische calamiteit. Eén patiënt kreeg wel last van bijwerkingen doordat hij tijdens opname medicatie kreeg voorgeschreven tegen te hoge bloeddruk, maar die werd bij ontslag niet aangepast. Drie maanden later, tijdens controle op de post-covid-poli bleek de patiënt duizelig te zijn bij het opstaan, vanwege een te lage bloeddruk.

Stressvol

Verder benadrukken de onderzoekers dat het zeker in de eerste maanden van de coronacrisis stressvol was. Het crisisbeleid was erop gericht de zorg behapbaar te houden en genoeg beschermende materialen te hebben voor zorgverleners.

De standaardaanpak om medicatiegebruik bij opname te controleren en te verifiëren met de patiënt kon dan ook niet meer uitgevoerd worden. Ook was het voor de artsen en apothekers die zich inzetten voor het veilig voorschrijven, vanwege de veiligheidsoverwegingen nauwelijks meer mogelijk bij de patiënten te komen. Daarnaast stonden ook de huisartsen onder druk, waardoor de juiste overdracht van informatie over medicatie er soms bij in schoot.

Andere ziekenhuizen

Volgens de onderzoekers laat deze studie zien dat er in tijden van crisis aandacht moet blijven uitgaan naar het juist voorschrijven van medicatie. Verder vermoeden zij dat dit soort voorschrijffouten in meer ziekenhuizen zijn gemaakt, maar dat hebben ze niet kunnen onderzoeken.

Document acties

gearchiveerd onder: crisis, voorschrijffouten
Back to top