Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Dapagliflozine nuttig voor deel patiënten diabetes type 1

PW08 - 20-02-2019
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) beveelt de inzet van de SGLT-2-remmer dapagliflozine aan als eerste orale additionele therapie – naast insuline – voor bepaalde patiënten met diabetes mellitus type 1, bij wie ondanks optimale insuline­therapie het bloedglucoselevel onvoldoende onder controle blijft.
Dapagliflozine nuttig voor deel patiënten diabetes type 1

Op basis van data uit twee nieuwe fase III-studies bij 548 diabetes mellitus type 1-patiënten blijkt deze patiëntengroep baat te hebben bij behandeling met dapagliflozine.

De studieresultaten laten een gecombineerd effect zien op het onder controle houden van bloedglucoselevels en de bloeddruk. En verder werd gewichtsreductie en een verminderde variatie in glucoselevels waargenomen. Vanwege het risico op potentiële levensbedreigende diabetische ketoacidose bij gebruik van deze therapie, adviseert de CHMP echter wel om het gebruik te limiteren tot patiënten met overgewicht of obesitas (body mass index ≥ 27 kg/m2) en het middel niet te gebruiken bij patiënten die een lage dosis insuline gebruiken. Continue monitoring van signalen van mogelijke ketoacidose en optimalisatie van de insuline­therapie is noodzakelijk. Patiënten dienen hierover duidelijk geïnformeerd te worden, zodat ze zelf ook bedacht zijn op symptomen ervan.

Dapagliflozine is al geregistreerd als behandeling voor diabetes mellitus type 2.

Document acties

gearchiveerd onder: Diabetes type 1, Dapagliflozine
Back to top