Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veel mensen ontevreden over de lokale zorg

PW05 - 30-01-2018
Veel mensen met een aandoening of beperking vinden de toegang tot zorg en ondersteuning via gemeenten moeizaam verlopen. Krijgen ze wel ondersteuning, dan is die lang niet altijd passend. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in).
Veel mensen ontevreden  over de lokale zorg

Uit de door 8312 deelnemers ingevulde vragenlijsten blijkt dat het aanvragen van zorg en ondersteuning vaak een moeizaam proces is: 42% van de aanvragers is ontevreden over de deskundigheid bij de gemeente en 40% is ontevreden over de bejegening. Ruim een derde van de mensen zegt dat aan hen niet is gevraagd welke hulp ze nodig hebben.

Het overgrote deel van de aanvragers krijgt uiteindelijk wel zorg of ondersteuning, maar daar zijn ze lang niet altijd tevreden mee. 43% vindt dat de ondersteuning niet (altijd) past bij de zorgvraag.

Ook over het vinden van een woning, een woonplek en aanpassingen aan een woning bestaat ontevredenheid. Veel mensen wonen op een plek die niet goed past bij hun aandoening, zelfstandig leven is dan moeilijk. Gemeenten schieten hier volgens de onderzoekers duidelijk tekort, want ze hebben juist de opdracht om zelfstandig leven mogelijk te maken.

Patiëntenfederatie Nederland benadrukt dat gemeenten serieus moeten kijken naar wat mensen nodig hebben: luister naar de inwoners, biedt maatwerk en geef zorg die aansluit bij de vraag van mensen.

Document acties

Back to top