Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tienduizend ouderen willen leven beëindigen

PW06 - 31-01-2020
Ongeveer tienduizend mensen – 0,18% van alle 55-plussers – in Nederland hebben een wens hun leven te beëindigen, zonder dat zij ernstig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en gefinancierd door ZonMw.
Tienduizend ouderen willen leven beëindigen

Mensen die aangaven dat zij een doodswens hebben, bleken daarmee verschillende dingen te bedoelen, schrijven de onderzoekers in het rapport Perspectieven op ouderen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers.

Er zijn mensen met een passieve doodswens: zij leven met een verlangen naar de dood zonder zelf plannen te maken of stappen te zetten (0,47% van de 55-plussers). Mensen met een actieve doodswens maken wel plannen of zetten concrete stappen (0,77% van de 55-plussers), en er is een groep die hun doodswens omschrijft als een wens tot levensbeëindiging (0,18% van de 55-plussers).

Voor alle drie de groepen geldt dat leven met een doodswens of een wens tot levensbeëindiging niet per definitie betekent dat men onmiddellijk dood wil. Ook blijkt uit het onderzoek dat de doodswens door de jaren heen kan verminderen of verdwijnen, ook op hoge leeftijd. De groep ouderen met een doodswens zonder ernstig ziek te zijn, blijkt vaak wel fysieke en mentale klachten te hebben.

Hulp bij zelfdoding

Veel mensen met een doodswens willen beschikken over een middel voor zelfdoding, vooral ter geruststelling om in de toekomst zelf de regie te kunnen voeren over het levenseinde. Het beschikken over zo’n middel roept ook nieuwe dilemma’s op, bijvoorbeeld het juiste tijdstip om het te gebruiken en de risico’s.

Andere veelvoorkomende behoeften zijn: hulp bij zelfdoding door een arts, erkenning en begrip voor gevoelens en goede gesprekken met een hulpverlener.

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: doodswens, ouderen leven beeindigen
Back to top