Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Privacyverklaring en Cookiebeleid

Om bezoekers goed te kunnen helpen, legt PW.nl (hierna PW) bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden.

PW verwerkt de gegevens die u ons verschaft ten behoeve van het inloggen op PW.nl. Ook verwerkt PW de gegevens die u invult bij het contactformulier. Deze worden alleen gebruikt om weer met u contact op te nemen. Tot slot verwerkt PW uw IP-adres ten behoeve van bezoekersstatistieken.

ICT-leveranciers onderhouden en beheren de informatievoorziening van PW. Er worden beveiligingsmaatregelen toegepast volgens de NEN 7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. Wanneer het ondanks deze maatregelen mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt PW dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

PW bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten of zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de persoonsgegevens verwijderd. 

Uw rechten 

Als PW uw gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de Data Protection Officer van PW. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door PW te laten corrigeren of te laten verwijderen. 

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen. 

Klachten 

Heeft u klachten of complimenten over de wijze waarop PW uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van PW. Mocht u er met de Data Protection Officer niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Data Protection Officer

Dhr. F. Moss via dpo@knmp.nl

Cookiebeleid

PW maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome) slaat dit bestandje op de harde schrijf van uw computer op. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van PW worden teruggestuurd.

Gebruik van permanente cookies

Met een permanente cookie kan PW u herkennen bij een nieuw bezoek. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Geeft u geen toestemming voor het plaatsen van cookies? Dan ‘onthoudt’ PW dit ook weer met een cookie. Hierdoor hoeft u niet steeds opnieuw uw voorkeuren aan te geven. Dit scheelt tijd en het maakt gebruik van PW prettiger. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessiecookies

Met een sessiecookie kan PW zien welke onderdelen van de website u met een afzonderlijk bezoek heeft bekeken. Hierdoor kan de website zoveel mogelijk worden aangepast op het surfgedrag van bezoekers. Een sessiecookie wordt automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Bewaartermijn

PW plaatst alleen een cookie zolang dat noodzakelijk is voor het doel. De meeste cookies zullen aan het einde van de sessie worden verwijderd. Sommige cookies blijven meerdere sessies bestaan, omdat dit voor het doeleinde van het cookie noodzakelijk is. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard. Dit is omdat PW verantwoording moet kunnen afleggen aan toezichthouders.

Meer informatie over cookies?

Wilt u niet dat er cookies op uw computer worden geplaatst? Op https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDesktop kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen. Op http://www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken.

 

Document acties

Back to top