Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorginstituut: regel vergoeding diabeteszorg via één loket

24-03-2020
Zorg voor patiënten met diabetes kan verbeteren door de vergoeding van alle hulpmiddelen via de hulpmiddelenzorg te laten lopen. Dat adviseert Zorginstituut Nederland (ZIN) aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Zorginstituut: regel vergoeding diabeteszorg via één loket

Volgens het Zorginstituut is de zorg voor de individuele patiënt erbij gebaat wanneer de diabeteshulpmiddelen via de hulpmiddelenzorg worden verstrekt en vergoed. Het vergoedingssysteem wordt inzichtelijker en dat vergroot de toegankelijkheid van de zorg. Een aantal hulpmiddelen bij diabetes wordt nu nog betaald uit het budget van ziekenhuizen, die daarvoor geld krijgen van de zorgverzekeraars. Ziekenhuizen verdelen dit budget over meerdere afdelingen, waardoor dit niet altijd toereikend blijkt. Dit komt de zorg voor diabetespatiënten niet altijd ten goede.

Ook ziet ZIN problemen wanneer een patiënt een combinatie van hulpmiddelen nodig heeft, waarvan het een via de medisch-specialistische zorg wordt vergoed en het ander via de hulpmiddelenzorg. Door de verstrekking en bekostiging van diabeteshulpmiddelen via één loket te regelen, is de verwachting dat dit soort problemen straks niet meer voorkomt. 

Insulinepompen en RTCGM

Wanneer het ministerie het advies van het Zorginstituut overneemt, kan een wetswijziging die de bekostiging en vergoeding van alle diabeteshulpmiddelen via de hulpmiddelenzorg regelt, waarschijnlijk al op 1 januari 2021 ingaan. 

Hulpmiddelen die dan niet langer onder de medisch-specialistische zorg zullen vallen, zijn insulinepompen en de real time continue glucose monitoring (RTCGM) en ketonen-teststrips. Deze hulpmiddelen worden ook bij andere aandoeningen voorgeschreven en daarvoor blijft de wijze van aanspraak ongewijzigd.

Document acties

Back to top