Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aanpassingen productinformatie, december 2016

PW3 - 05-01-2017
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moeten worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Aanpassingen productinformatie, december 2016

Bij het combinatieproduct captopril + hydrochloorthiazide wordt gewaarschuwd voor verhoogde risico’s op angio-oedeem door interactie met mTOR-remmers, en op hyperkaliëmie door interactie met cotrimoxazol. Deze klasse-effecten van ACE-remmers zijn ook relevant voor captopril als monotherapie en voor andere ACE-remmers.

Bij ivermectine voor lokaal gebruik worden contactdermatitis en allergische dermatitis toegevoegd als bijwerkingen met onbekende frequentie.

Anafylaxie wordt bij thiopental opgenomen als bijwerking met onbekende frequentie.

Document acties

Back to top