Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Drie op de tien Nederlanders ervaren problemen met zorg

PW08 - 13-02-2020
30% van de Nederlanders kan minder goed omgaan ziekten, maakt vaker fouten met medicijnen en heeft meer moeite om informatie van zorgverleners te begrijpen. Dat blijkt uit cijfers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.
Drie op de tien Nederlanders ervaren problemen met zorg

Bij 7,7% van de onderzochte Nederlanders zijn de gezondheidsvaardigheden onvoldoende en bij 21,2% zijn ze beperkt. In Nederland schommelt het percentage dat onvoldoende of beperkt gezondheidsvaardig is in het afgelopen decennium rond de 30%, concludeert het Nivel. Mannen, mensen met een lager opleidingsniveau, ouderen (65-plussers) en mensen die hun gezondheid als slechter beoordelen hebben vaker lage gezondheidsvaardigheden.

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van aan gezondheid gerelateerde beslissingen. Deze vaardigheden zijn essentieel om een actieve rol te kunnen nemen ten aanzien van de eigen gezondheid en zorg.

Mensen met lage gezondheidsvaardigheden hebben meer moeite om hun weg te vinden binnen de zorg, zijn minder goed in staat zelf thuis om te gaan met gezondheid en ziekte, en vinden het moeilijker in een consult met een zorgverlener een actieve gesprekspartner te zijn. 

Voor het onderzoek hebben 713 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel een vragenlijst beantwoord. Dit panel bestaat uit 12.000 mensen van 18 jaar en ouder. 

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: Nivel, Gezondheidsvaardigheden
Back to top