Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minder dan helft van Nederlanders beweegt voldoende

PW12 - 14-03-2023
47% van de Nederlanders van 4 jaar of ouder voldeed in 2021 aan de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. In 2040 wil de overheid dat 75% van de Nederlandse bevolking voldoende beweegt en minder stilzit.
Minder dan helft van Nederlanders beweegt voldoende

Kinderen van 4 tot en met 11 jaar voldoen het vaakst aan de richtlijnen, jongeren tussen 12 en 17 jaar blijven juist achter.

Verder blijkt uit de RIVM-cijfers dat de volgende groepen minder bewegen: mensen met een lager opleidingsniveau of huishoudinkomen, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, mensen met een langdurige aandoening en lichamelijke beperking en mensen met overgewicht.

Onderzoekers hebben voor het eerst ook gekeken naar welke beweegactiviteiten voor verschillende groepen het belangrijkst zijn voor het voldoen aan de richtlijnen. Over het algemeen zijn dit wandelen, sporten en fietsen in de vrije tijd. 

Voor kinderen is dit anders, bij hen gaat het vooral om buitenspelen op school en in de vrije tijd sporten. Bij jongeren zijn dit sporten, fietsen naar school of werk en gym op school.

Matig intensief bewegen

Volgens de Beweegrichtlijnen, opgesteld in 2017, zouden volwassenen wekelijks ten minste tweeënhalf uur matig intensief moeten bewegen, verdeeld over meerdere dagen. Voor kinderen is dat dagelijks minstens een uur.

Ook adviseert de Gezondheidsraad beide groepen spier- en botversterkende activiteiten te verrichten. Dit alles verlaagt het risico op chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, depressieve symptomen en bij ouderen botbreuken.

Nationaal Preventieakkoord

De overheid wil dat 75% van de bevolking in 2040 voldoet aan de Beweegrichtlijnen, omdat dit de kans op lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen verkleint. Dat staat beschreven in het Nationaal Preventieakkoord uit 2018, een uitgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Om dit te bereiken is in juli 2022 de Beweegalliantie ingesteld door VWS-staatssecretaris Maarten van Ooijen, die meer aandacht voor bewegen moet genereren. In deze alliantie werkt VWS samen met partijen uit onder meer de zorg, het maatschappelijk en sociaal domein, onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten en andere departementen.

Document acties

gearchiveerd onder: bewegen
Back to top