Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2017

Meldpunt geneesmiddelentekorten van start
Het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten is gisteren geopend. Farmaceutische bedrijven en handelsvergunningshouders kunnen er terecht om te melden dat ze de handel van een geneesmiddel stopzetten, onderbreken of in kleine hoeveelheden op de markt brengen, waardoor een tekort kan ontstaan.
NVZA start afdeling voor junioren
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) is op 1 januari 2017 gestart met een Juniorafdeling. Hiermee komt na vijftien jaar een einde aan de Vereniging van Apothekers in opleiding tot ZiekenhuisApotheker (VAZA).
Vergoeding daratumumab en eculizumab
Daratumumab komt in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen. Eculizumab blijft vooralsnog in het basispakket.
Vermijd Ammonaps
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ontraadt het gebruik van Ammonaps (natriumfenylbutyraat) als er een alternatief is. Uit inspecties blijkt dat de fabrikant Pharmaceutics International niet volgens de regels werkt.
Aanpassingen productinformatie, december 2016
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moeten worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Zeven positieve adviezen, december 2016
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zeven nieuwe handelsvergunningen.
NZa: twee jaar langer experimenteren
Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen vanaf 1 januari 2017 twee jaar langer experimenteren met zorg die niet past binnen de bestaande zorgprestaties. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
ZIN wil tolvaptan beperkt vergoeden
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) beveelt aan tolvaptan (Jinarc) te plaatsen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), maar uitsluitend voor de patiëntengroep waarvoor een therapeutische meerwaarde is vastgesteld.
Benraad naar Zorgverzekeraars Nederland
Ziekenhuisapotheker Bart Benraad is op 1 januari 2017 gestart bij Zorgverzekeraars Nederland als programmamanager dure geneesmiddelen. Benraad werkte hiervoor in de Sint Maartenskliniek.
Negen uitbreidingen indicaties, december 2016
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over negen uitbreidingen van indicaties.
NHG: medicatie bij miskraam nauwelijks risico
Medicamenteuze behandeling van een miskraam kent op de lange termijn minder risico’s dan curettage. Dat staat in de herziene NHG-Standaard Miskraam die vorige week is gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap.
Samen beslissen basis voor informed consent
Bij beslissingen over medische behandelingen moet de ‘redelijke patiënt’ het uitgangspunt zijn bij het informeren over voordelen en risico’s van de voorgenomen therapie en alternatieven. Samen beslissen gaat beter met gecerti-ficeerde hulpmiddelen.
Schippers stelt maximum norm vitamine B6
Een te hoge inname van vitamine B6 (pyridoxine) kan leiden tot zenuwaandoeningen in armen en benen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid gaat daarom een maximale dagdosering van 21 milligram voor vitamine B6 in vitaminepreparaten vastleggen in de wet.
Elektronisch formulier succes
De invoering van een elektronisch hulpmiddel voor medicatieoverdracht heeft in Abu Dhabi de overeenstemming tussen geregistreerde en werkelijke medicatie doen toenemen van 40% tot meer dan 85%. Het project omvatte 8576 patiënten bij interne geneeskunde, de grootste afdeling van Sheikh Khalifa Medical City, een topklinisch ziekenhuis met 560 bedden.
Ticagrelor en clopidogrel gelijk
Bij perifere arteriële ziekte is mono­therapie met ticagrelor (2 dd 90 mg) niet beter dan clopidogrel (1 dd 75 mg) voor het verminderen van cardiovasculaire problemen.
Artemisinines: kans bij diabetes
Proeven in zebravissen, knaagdieren en primaire humane eilandjes van Langerhans wijzen erop dat artemisininederivaten kunnen aanzetten tot (re)generatie van β-pancreascellen uit α-cellen.
ZIN blijft tegen vergoeding Orkambi
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) houdt vast aan zijn eerdere advies om Orkambi (ivacaftor + lumacaftor) niet te vergoeden.
Recall fosinopril wegens houdbaarheid
Fosinoprilnatrium tabletten 5 mg van Apotheek De Collegiale Bereiding (DCB) en Apotheek de Magistrale Bereider (DMB) blijken onvoldoende stabiel om de geclaimde houdbaarheidstermijn van 24 maanden te garanderen.
Klachten na omzetten van inhalatiemiddel
Patiënten klagen over een mogelijk verminderde werking van salmeterol met fluticason door omzetting van Seretide naar de preferente generica van Vincion en Focus. Dat blijkt uit 22 meldingen bij Bijwerkingencentrum Lareb. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) onderzoekt de meldingen.
IGZ: voorschrijven moet zorgbreed veiliger
Het vastleggen en overdragen van het actuele medicatiegebruik is onvoldoende gegarandeerd in zorginstellingen. Ook gaat veel tijd verloren door niet op elkaar aansluitende systemen. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van onderzoek bij zorginstellingen.
Subsidie ZN voor platform biosimilars
Met het doel biosimilars een grote rol te laten spelen in het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg, ontvangt de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland de komende drie jaar in totaal € 200.000 subsidie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
Kabinet wil EMA naar Nederland halen
Nederland stelt zich kandidaat voor de vestiging van het Europees geneesmiddelenagentschap European Medicines Agency (EMA). De ministers Edith Schippers (VWS) en Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) hebben de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de kandidaatstelling.
Hepatitis B bij direct werkende hepatitis-C-middelen
Voordat patiënten direct werkende antivirale middelen tegen hepatitis C krijgen voorgeschreven, moeten ze worden gescreend op hepatitis B.
Daclizumab geschikt voor GVS
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert daclizumab (Zinbryta) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Zorginstituut adviseert prijsonderhandelingen Keytruda
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) vindt pembrolizumab (Keytruda) te duur om het uit de ‘sluis’ te laten doorstromen naar het verzekerde pakket.
Vijfhonderdste werknemer Pivot Park
Het onderzoekscentrum voor nieuwe geneesmiddelen Pivot Park in Oss heeft sinds deze week vijfhonderd medewerkers.
Nierteams bezoeken patiënten thuis
Acht teams met speciaal getrainde zorgverleners bezoeken nierpatiënten thuis om voorlichting te geven aan familie en naasten. Het landelijke project van vier universiteitsziekenhuizen en vier algemene ziekenhuizen wil de directe omgeving van patiënten betrekken bij de impact van een nierziekte.
Herbeoordeling onderzoek Micro Therapeutic Research Labs
Het European Medicines Agency (EMA) is een herbeoordeling gestart van geneesmiddelen waarvoor studies zijn uitgevoerd door het Indiase bedrijf Micro Therapeutic Research Labs.
PW-website 21 januari niet bereikbaar
Op zaterdag 21 januari is de website van het Pharmaceutisch Weekblad tussen 07.00 uur en 18.00 uur niet bereikbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden.
CBG zet intramurale data in tegen tekorten
Om een beter inzicht te krijgen in geneesmiddeltekorten, krijgt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) inzage in de gegevens over het voorschrijven in zeven Santeon-ziekenhuizen. Op termijn wil het CBG meer data uitwisselen met de ziekenhuizen over gebruik van geneesmiddelen.
Veelzijdige begeleiding werkt
Patiënten die een bypassoperatie ondergaan moeten langdurig een ingewikkeld medicatieschema aanhouden.
Trombose niet verhinderd
Tromboprofylaxe helpt niet tegen trombose bij patiënten met gips om hun onderbeen of na een kijkoperatie in de knie.
Seleensulfide niet ’s nachts laten inwerken
Wegens (zeldzame) huidirritatie herroept het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) het advies om seleensulfide (Selsun) ’s nachts te laten inwerken bij pityriasis versicolor.
Raad voor Volksgezondheid wil eHealth-snelweg
Overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners moeten meer doen om digitaal ondersteunende zorg in te voeren. Brede toepassingen van eHealth laten te lang op zich wachten, schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vandaag in een advies aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid.
42% van studies blijft ongepubliceerd
Van de in Nederland gestarte geneesmiddelstudies wordt 42% niet gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift.
Test malariavaccin op grotere groepen
Om een goed vaccin tegen malaria te vinden is het cruciaal dat nieuwe vaccins op grotere groepen mensen worden getest dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit een nieuw rekenmodel dat onderzoekers van het Erasmus MC en het Radboudumc hebben ontwikkeld.
Korte kuur antibiotica biedt geen voordeel
In de strijd tegen antibioticaresistente kan het nuttig zijn kortere antibioticakuren toe te passen. De veelvoorkomende acute otitis media is een typische aandoening waarbij dit het proberen waard is. Hoberman et al. vergeleken een vijfdaagse en een tiendaagse kuur amoxicilline + clavulaanzuur bij kinderen van een half tot twee jaar, maar de korte kuur was geen succes.
Subsidie voor onderzoek naar nieuwe antibiotica
Farmaceutisch wetenschapper en chemicus Nathaniel Martin van de Universiteit Utrecht ontvangt € 500.000 subsidie van ZonMw voor het bestrijden van antibioticaresistentie. Met zijn onderzoek naar gram-negatieve bacteriën wil hij een nieuwe generatie antibiotica ontwikkelen.
Apotheek herkent patiënt met beperking
De meeste apotheekmedewerkers (65%) herkennen patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, meestal ‘op gevoel’, aan verbale en non-verbale communicatie. Dat blijkt uit interviews van masterstudenten farmacie van de Universiteit Utrecht met 74 apotheekmedewerkers.
Atopische dermatitis: dupilumab
Dupilumab bleek effectiever dan placebo bij atopische dermatitis in twee identiek opgezette fase-III-studies (SOLO 1 en 2).
Polyfarmacie teruggedrongen
In het Universitair Ziekenhuis Leuven is bij 172 hoogbejaarde patiënten (85 ± 5 jaar) de polyfarmacie gereduceerd.
Problematische ontwerpaspecten
45 gebruiksproblemen en 113 gebruiksfouten kwamen naar voren toen 59 ouderen in semigestructureerde interviews werd gevraagd naar praktische problemen met hun geneesmiddelen.
Positieve balans diënogest + ethinylestradiol
Bij acnemiddelen met 2 mg diënogest en 0,03 mg ethinylestradiol weegt de werkzaamheid op tegen de risico’s.
Celmembraan doelwit voor kankertherapie
Celmembranen scheiden niet alleen de cel van de buitenwereld, maar verbinden ook door stof- en signaaloverdracht, receptoren en enzymen, fusie- en splitsingsprocessen. Zalba en Ten Hagen [Cancer Treat Rev. 2017 Jan;52:48-57] geven een overzicht van mogelijkheden om kanker te bestrijden door aan te grijpen op celmembranen.
NHG: pijnstillers ondersteunend bij lagerugpijn
Analgetica hebben bij de behandeling van lagerugpijn alleen een plek als ondersteuning van het activerende beleid. Dat staat in de herziene NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn, die deze week is gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap.
Diltiazem voorkeur bij chronisch anale fissuur
In de herziene NHG-Standaard Rectaal bloedverlies, deze week gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap, is nu opgenomen dat diltiazem het eerstekeuzemiddel is bij de behandeling van chronische anale fissuren, en niet meer een nitraatcrème.
Acht positieve adviezen, januari 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over acht nieuwe handelsvergunningen.
Futurelab: nieuwe opleiding voor biomedici
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) lanceert het Paul Janssen Futurelab, een ‘blended learning-opleiding' voor afgestudeerde biomedische wetenschappers.
Longpatiënt kan informatie niet beoordelen
Ruim een derde van de longpatienten vindt het moeilijk online begrijpelijke informatie te vinden over hun ziekte. Ook inschatten welke informatie betrouwbaar is of relevant voor hun situatie geeft problemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel in opracht van het Longfonds.
Stijging opnames door fout medicatiegebruik
Het aantal ziekenhuisopnames door verkeerd geneesmiddelgebruik is gestegen van 39.000 in 2008 naar 49.000 in 2013. Dat blijkt uit onderzoek dat het Erasmus MC heeft uitgevoerd voor het ministerie van VWS. De onderzoekers pleiten voor meer medisch-farmaceutische beslisregels en een betere uitwisseling van labwaarden.
Twee uitbreidingen indicaties, januari 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over twee uitbreidingen van indicaties.
Anti-epileptica: geen zelfmoord
Het vaak genoemde verband tussen anti-epileptica en zelfmoord zou kunnen liggen aan de onderliggende psychiatrische kwaal.
Alzheimermiddel sterkt gebit
Tideglusib, dat in klinisch onderzoek is bij de ziekte van Alzheimer, biedt ook kansen bij de tandarts.
App koppelt met dossier bijnierschorspatiënt
Voor patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie hebben het Radboudumc en BijnierNET de Bijnier app ontwikkeld die een koppeling maakt met het elektronisch patiëntendossier.
Forse afschrijving Fagron in VS
Apotheekleverancier Fagron boekt € 48,4 miljoen af op het bedrijfsonderdeel Freedom Pharmaceuticals in de Verenigde Staten. Dat heeft vorig jaar een verlies opgeleverd van € 18,1 miljoen, heeft de onderneming vandaag bekendgemaakt.
Aanpassingen productinformatie, januari 2017
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moeten worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Slaappil helpt demente beetje
Slapeloze dementen hebben misschien een beetje baat bij trazodon.
Meervoudig effect van ocrelizumab bij MS
Bij relapsing multipele sclerose (MS) scoort ocrelizumab aanmerkelijk beter dan interferon bèta-1a. Ook werkt het beter dan placebo tegen progressieve MS.
Patiëntervaringen in kaart gebracht
Om snel informatie te krijgen over de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen gaan onderzoeksbureau NIVEL en Bijwerkingencentrum Lareb groepen patiënten volgen met een bepaalde aandoening. Ze starten met de aandoening overactieve blaas.
Bijnier app maakt koppeling met patiëntdossier
Voor patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie hebben het Radboudumc en BijnierNET de Bijnier app ontwikkeld die een koppeling maakt met het elektronisch patiëntendossier.
Mesalazine: zonlicht
Patiënten hebben last van overgevoeligheid voor zonlicht – fotosensitiviteit – bij het gebruik van mesalazine.
Diabetische nierschade
Voor het voorkomen en behandelen van nierschade bij diabetes zijn onderzoekers in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gestart aan de ontwikkeling van een meer op de individuele patiënt gerichte behandelwijze.
Eén kwaliteitsregister voor alle assistenten
Plannen om te komen tot één kwaliteitsregister voor alle apothekersassistenten zijn nog niet van tafel, melden Kwaliteitsregister apothekersassistenten openbare farmacie (Kaof) en Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de zorg (Kabiz).
Cao: eenmalige uitkering en 1,75% meer loon
Medewerkers in de openbare apotheek krijgen een eenmalige uitkering van 1,25% over het bruto jaarloon 2015 en een structurele loonsverhoging van 1,75% voor 2016. Dat hebben de cao-partijen vastgelegd in een onderhandelingsakkoord over de cao Apotheken en de cao Bedrijfsfonds Apotheken (BA).
Schippers: 30% minder mensen met depressie
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil dat het aantal mensen met depressie in 2030 met 30% is gedaald. Ze heeft met negentien partijen een akkoord getekend om deze aandoening landelijk aan te pakken.
Weer een alzheimer-studie gestopt
MSD stopt de studie met verubecestat bij patiënten met een milde tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer vanwege een gebrek aan effect. Dat maakte de fabrikant deze week bekend.
Bijbetalen voor Camcolit
De 15.000 Nederlandse gebruikers van Camcolit moeten € 12,01 (excl. btw) bijbetalen voor 100 tabletten van 400 mg lithiumcarbonaat.
Extra bescherming bij werken met dexamethason
Sinds 1 januari 2017 is dexamethason opgenomen op lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen.
Meer amputaties bij canagliflozine
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) constateert bij canagliflozine een verhoogd risico op amputaties van de onderste ledematen (met name teenamputaties).
‘Beste apotheek’ staat in multiculturele wijk
Apotheek van der Laan, gevestigd in de Rotterdamse Afrikaanderwijk, behaalde de hoogste score in het mystery guest-onderzoek 2016 onder 950 apotheken. Volgens onderzoeksbureau AMP is het bijzonder dat een apotheek in een multiculturele wijk de beste zorg leverde bij zes farmaceutische casussen.
Universitair medische centra kopen samen in
De acht universitair medische centra (umc’s) gaan binnenkort gezamenlijk dure geneesmiddelen inkopen. Hiermee hopen de ziekenhuizen de prijzen van deze geneesmiddelen te verlagen.
Pensioen: geen maatregelen door stijgende rente
Door de stijging van de rente in de laatste maanden van 2016 is de premie voldoende om de pensioenopbouw van 1,3% in 2017 te kunnen financieren, meldt de Beroepsvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA). Ook blijft de jaarlijkse verhoging van 1,5% behouden.
Contra-indicatie bij ethinylestradiol
Bij anticonceptivacombinaties die ethinylestradiol bevatten, moet een contra-indicatie worden opgenomen voor gelijktijdig gebruik van ombitasvir + paritaprevir + ritonavir dan wel van dasabuvir, al dan niet met ribavirine.
Herbeoordeling (fluor)chinolonen
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) start een herbeoordeling van (fluor)chinolonen voor systemisch gebruik of inhalatie.
S-1: minder hand-voetsyndroom
Bij behandeling van uitgezaaide darmkanker veroorzaakt het orale fluorpyrimidine S-1 minder hand-voetsyndroom dan capecitabine, bij een gelijkwaardige werkzaamheid.
Celecoxib geen hartzeer
In een non-inferioriteitsonderzoek bleek de cardiovasculaire veiligheid van celecoxib niet minder dan die van ibuprofen of naproxen.
Migraine: van regen in drup
Thorlund et al. melden dat triptanen en ergotalkaloïden bij acute episodische migraine een kleinere kans op medicatie-overgebruik-hoofdpijn (MOH) met zich brengen dan opioïden en andere analgetica.
Combinatie beter bij alvleesklierkanker
Na operatieve verwijdering van pancreastumoren zou adjuvante combinatietherapie van gemcitabine met capecitabine de nieuwe standaardbehandeling moeten worden in plaats van monotherapie met gemcitabine. Neoptolemos et al. concluderen uit het ESPAC-4-onderzoek een extra levensduur van tweeënhalve maand [Lancet 2017 Jan 24; online].
Huisartsen schrijven zonder indicatie antibioticum voor
Huisartsen schrijven regelmatig antibiotica voor bij luchtweg- en oorinfecties, terwijl de NHG-Standaard dat niet aanbeveelt. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Onderzoeken naar gender en gezondheid
Om de gezondheidsverschillen in kaart te brengen tussen mannen en vrouwen starten volgende maand zeven onderzoeken. Voor dit Kennisprogramma Gender en Gezondheid van ZonMw investeert minister Schippers van Volksgezondheid € 12 miljoen.
Beperkte levering levothyroxine Teva
Wegens productieproblemen zijn Levothyroxinenatrium Teva tabletten 25mcg (RVG 108536) beperkt leverbaar.
Eerste monoklonale antilichaam dieren
Binnenkort kan de registratie worden verwacht van het eerste monoklonale antilichaam voor veterinaire toepassing.
Amikacine in drug-device-combinatie
Amikacine in een speciale inhalatievorm is actief tegen stafylokokken bij patiënten die worden beademd.
NZa: twee ton boete voor tandartspraktijk
Voor het opzettelijk verkeerd declareren krijgt een tandartspraktijk in Groningen een boete van € 200.000 opgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Naar aanleiding van signalen van patiënten was de NZa een onderzoek gestart.
Antipsychotica: (on)veiligheid probleem
Uit een analyse van 31 sleutelstudies met aripiprazol, haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidon en ziprasidon concluderen Moore en Furberg dat veiligheid een probleem blijft.
Nieuw platform voor ontwikkeling antibiotica
Om het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te versnellen, gaan kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken binnen het Netherlands Antibiotic Development Platform (NADP).
Onnodig antibiotica bij luchtweginfecties
Huisartsen schrijven regelmatig antibiotica voor bij luchtweg- en oorinfecties, terwijl de NHG-Standaard dat niet aanbeveelt. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Brocacef legt zich neer bij groothandelsverbod
Brocacef ziet af van de bodemprocedure tegen het groothandelsverbod voor ruim honderd franchise-, partner- en eigendomsapotheken, dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) had opgelegd aan Brocacef als één van voorwaarden voor overname van Mediq Apotheken Nederland.
Zes positieve adviezen, februari 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zes nieuwe handelsvergunningen.
Vier uitbreidingen indicaties, februari 2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over vier uitbreidingen van indicaties.
Onderzoek naar veiligheid selexipag
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) buigt zich opnieuw over de veiligheid van selexipag.
Cao voor apothekers definitief van kracht
Het eind vorig jaar gesloten principeakkoord voor apothekers in dienstverband is definitief omgezet in de tweede Cao Apothekers in Dienstverband. Dat hebben de werkgeversorganisatie Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en de werknemersorganisatie Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) bekendgemaakt.
Toets BIG-herregistratie in mei gaat niet door
De toets voor de BIG-herregistratie in mei gaat niet door. De eerstvolgende toets is nu op 18 september. Inschrijven kan tot 11 augustus. “Een BIG-toets ontwikkelen kost erg veel geld”, zegt Hans van Son van PAOFarmacie. In combinatie met de lage opkomst wordt dat volgens Van Son te duur.
Eerste lijn strenger dan EMA bij nieuw middel
Zorgverleners in de eerste lijn stellen andere en hogere eisen aan de klinische relevantie van nieuwe geneesmiddelen dan de Europese registratieautoriteit. Dat concludeert het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Tolk ‘op zak’ met app voor zorgverlener
Binnen zestig seconden een tolk aan de lijn om in de gewenste taal te communiceren met een patiënt. Die mogelijkheid biedt de TolkentelefoonApp voor de zorg die het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) lanceert.
Nieuwe inclusiemethode voor DOAC-patiënt
Om meer patiënten die DOAC’s gebruiken te kunnen monitoren voor Lareb Intensive Monitoring (LIM) ontwikkelen Bijwerkingencentrum Lareb en Service Apotheek een nieuwe digitale inclusiemethode.
Umenz wint Nationale Zorginnovatieprijs
Het Umenz Zorgplatform, dat de patiënt via een app continu verbindt met zijn zorgverlener, heeft de Nationale Zorginnovatieprijs 2017 gewonnen. Dat heeft de Stichting Zorginnovatie Nederland gisteravond bekendgemaakt.
Aanpassingen productinformatie, februari 2017
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moeten worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Recall Cosmofer wegens neerslag
Cosmofer (ijzerdextrancomplex) ampullen van 2 ml 50 mg/ml worden teruggeroepen wegens neerslagvorming.
Veel off-labelgebruik medicatie in EU
Off-labelgebruik komt in de Europese Unie vaak voor bij kinderen en bij patiënten met een zeldzame ziekte, maar ook bij kanker, reuma en in de psychiatrie. Dat blijkt uit onderzoek dat NIVEL, RIVM en EPHA hebben verricht in opdracht van de Europese Commissie.
Back to top