Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Opwijrda-prijs 2020 voor artikel over longcarcinoom

PW21 - 18-05-2021
De Opwijrda-prijs 2020 is toegekend aan Kelly Niggebrugge-Mentink. Haar artikel over niet-kleincellig longcarcinoom geldt als het beste artikel dat vorig jaar is verschenen in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO). De Peter de Smet-prijs 2019/2020 voor de beste casus gaat naar Laure Vorstenbosch.
Opwijrda-prijs 2020 voor artikel over longcarcinoom

Niggebrugge-Mentink (zie foto), die de Opwijrda-prijs krijgt voor het artikel ‘Een kort hydratieschema leidt tot minder nefrotoxiciteit door cisplatine bij niet-kleincellig longcarcinoom (HYCIS-XL)’ is ziekenhuisapotheker apotheekbereidingen bij de Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen (SAHZ) in Haarlem. Zij studeerde af aan de Universiteit van Utrecht als apotheker en specialiseerde zich begin 2020 tot ziekenhuisapotheker in het Albert Schweitzer ziekenhuis en Amphia met de differentiatie oncologie.

De casuïstische mededeling ‘Verhoogd risico op een methotrexaatintoxicatie op oudere leeftijd’ van Vorstenbosch werd door een vakjury beoordeeld als de beste casus die het afgelopen jaar is gepubliceerd in het NPFO. Vorstenbosch is basisarts (ANIOS kinder-intensive care/intensive care) in het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). De prijswinnaars zijn vandaag officieel bekendgemaakt op het digitale PRISMA-symposium.

PRISMA-prijzen

Ook de winnaars van de  PRISMA-publicatieprijs 2020 en PRISMA-proefschriftprijs 2020, respectievelijk Bram Mertens en Rianne Weersink, zijn in het zonnetje gezet. Mertens werd bekroond voor zijn artikel 'Effect of multidose drug dispensing on the time in therapeutic range in patients using vitamin K antagonists: A randomized controlled trial' en Weersink voor haar onderzoek 'Medication Safety in patients with cirrhosis'.

De jury noemt Weersinks onderzoek “heel vernieuwend, waarvan de resultaten al veelvuldig in de praktijk worden toegepast”. Het artikel van Mertens, de beste wetenschappelijke internationaal peer-reviewed publicatie over farmaceutische praktijkonderzoek 2020, wordt geprezen “omdat het breed implementeren van de inzichten uit dit onderzoek voor veel patiënten de uitkomsten van behandeling substantieel kan verbeteren.”

Het PRISMA-bestuur ontving negen proefschriften (waarvan een uit België) en 29 internationale publicaties. Onder voorzitterschap van Katja Taxis hebben Jacqueline Hugtenburg, Matthijs Becker, Fatma Karapinar, Mette Heringa en Martina Teichert alle inzendingen beoordeeld. Hierbij keken zij naar de kwaliteit in methodologie van onderzoeksopzet en uitvoering, de validiteit van de getrokken conclusies, in hoeverre het onderzoek nieuwe kennis toevoegt en bijdraagt aan de maatschappelijke discussie en in hoeverre de resultaten van het onderzoek nuttig en toepasbaar zijn voor de farmaceutische praktijk.

Oprichter PW

De Opwijrda-prijs is vernoemd naar apotheker R.J. Opwijrda uit Nijmegen, die in 1864 het Pharmaceutisch Weekblad oprichtte en ruim 25 jaar hoofdredacteur was. Peter de Smet was vanaf 1979 wetenschappelijk medewerker en hoofd van het KNMP Geneesmiddelen Informatie Centrum, en daarna hoofd onderzoek Farmaceutische Patiëntenzorg. Van 2001 tot 2018 was hij ook bijzonder hoogleraar Kwaliteit Farmaceutische Patiëntenzorg aan de Radboud Universiteit.

(Een%2Bkort%2Bhydratieschema%2Bleidt%2Btot%2Bminder%2Bnefrotoxiciteit%2Bdoor%2Bcisplatine%2Bbij%2Bniet-kleincellig%2Blongcarcinoom%2B%2528HYCIS-XL%2529%29%2C)

 (Verhoogd%2Brisico%2Bop%2Been%2Bmethotrexaatintoxicatie%2Bop%2Boudere%2Bleeftijd%25E2%2580%2599%2B%29+)

Document acties

Back to top