Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Negen uitbreidingen indicaties, december 2016

PW5 - 10-01-2017
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over negen uitbreidingen van indicaties.
Negen uitbreidingen indicaties, december 2016

Aminolevulinezuur (Ameluz) kan ook worden ingezet bij oppervlakkig en/of nodulair basaalcelcarcinoom waarvoor andere behandelingen niet geschikt zijn wegens morbiditeit en slechte cosmetische resultaten.

Voor canakinumab (Ilaris) zijn de indicaties uitgebreid met tumornecrosefactorreceptor-geassocieerd periodiek syndroom (TRAPS), hyperimmunoglobulinemie-D-syndroom (HIDS)/mevalonaatkinasedeficiëntie (MKD) en familiaire mediterrane koorts (FMF; zo mogelijk in combinatie met colchicine). Bij cryopyrine-geassocieerd periodiek syndroom (CAPS) vervalt de eis aan het lichaamsgewicht.

De indicatie van empagliflozine (Jardiance) is ietwat verruimd tot toepassing, naast dieet en lichaamsbeweging, bij diabetes mellitus type 2 die onvoldoende onder controle is, als monotherapie bij metformine-intolerantie of als aanvulling op andere antidiabetica.

Everolimus (Votubia) kan ook dienen als aanvullende behandeling van patiënten van 2 jaar en ouder bij wie therapieresistente partieel-beginnende insulten zijn geassocieerd met het tubereuzesclerosecomplex.

Trajenta (linagliptine) en Jentadueto (linagliptine + metformine) kunnen ook gebruikt worden in combinatie met empagliflozine.

Pembrolizumab (Keytruda) kan als eerstelijnsmonotherapie worden ingezet tegen uitgezaaide niet-kleincellige longkanker bij volwassenen van wie de tumor PD-L1 tot expressie brengt met ≥50% tumordeelscore, zonder EGFR- of ALK-positieve mutaties.

Bij C1-esteraseremmer (Cinryze) zijn de leeftijdsgrenzen verlaagd tot minimaal 2 jaar bij behandeling en preprocedurepreventie van aanvallen van hereditair angio-oedeem (HAE) en minimaal 6 jaar bij routinepreventie van ernstige en recidiverende aanvallen van HAE wanneer andere behandelingen niet voldoen.

De leeftijdsgrens voor dolutegravir (Tivicay) is verlaagd tot minimaal 6 jaar.

Document acties

Back to top