Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aletta Jacobs-leerstoel voor Marjolijn Lub-de Hooge

22-12-2020
Marjolijn Lub-de Hooge is benoemd tot hoogleraar op één van de 15 Aletta Jacobs-leerstoelen die zijn ingesteld binnen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Haar leeropdracht wordt 'ziekenhuisfarmacie, in het bijzonder personalized medicine in de oncologie'.
Aletta Jacobs-leerstoel voor Marjolijn Lub-de Hooge

De Aletta Jacobs-leerstoelen worden eenmalig ingesteld om de benoeming van vrouwelijke hoogleraren te stimuleren. Lub-de Hooge is ziekenhuisapotheker en als assistent-professor verbonden aan de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie en de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In de afgelopen jaren heeft zij een herkenbare eigen onderzoekslijn opgezet op het gebied van moleculaire beeldvorming in personalized medicine en geneesmiddelontwikkeling.

In 2010 won zij de Marie Curie Award en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) kende haar in 2019 de Huizinga Penning toe als blijk van erkenning voor haar wetenschappelijk werk.

Document acties

Back to top