Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Alle nieuws

Minder risico op tweede trombose door statine

Patiënten die een bloedprop in hun benen of longen hebben gehad hebben minder stollingseiwitten in hun bloed als ze een statine slikken. Dat blijkt uit onderzoek van Willem Lijfering van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Geneesmiddelen 22-02-2018

Apotheekbereiding van weesgeneesmiddelen op een rij

Als weesgeneesmiddelen (tijdelijk) niet in de handel zijn, is bereiding een taak voor de apotheek. Dooms en Carvalho doorzochten wereldwijd online-naslagwerken voor apotheekbereidingen en vonden in zeventien van deze bronnen (waaronder het FNA) meer dan zestig gevalideerde bereidingsvoorschriften die voorzien in de behoeften van patiënten met zeldzame ziekten.

Geneesmiddelen, Praktijkvoering PW08 - 22-02-2018

Twee dagen antibiotica volstaan

Bij hepatectomie met extrahepatische galwegresectie is antibiotische profylaxe niet langer nodig dan twee dagen.

Geneesmiddelen PW08 - 22-02-2018

Nagelpsoriasis: adalimumab

Adalimumab zorgt voor duidelijke verbetering bij matige tot ernstige nagelpsoriasis.

Geneesmiddelen PW08 - 21-02-2018

Bogin lanceert website over biosimilars

Om patiënten te informeren en de acceptatie te vergroten over biosimilars heeft Bogin – de biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland – de website uwbiosimilars.nl gelanceerd.

Geneesmiddelen 21-02-2018

Zorgverzekeraars schrappen formulieren apotheker

Voor bijlage 2-geneesmiddelen verdwijnen per 1 maart aanstaande in totaal zeventien formulieren, waardoor de administratieve last voor apothekers vermindert. Dat hebben zorgverzekeraars besloten, meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Algemeen 20-02-2018

Prescriptie apotheker even goed

Schotse apothekers schrijven net zo goed voor als aanstaande artsen.

Praktijkvoering PW08 - 20-02-2018

Mannelijke huisartsen zijn soms autoritair

Vrouwelijke huisartsen kunnen zich goed inleven in de patiënt, mannelijke huisartsen zijn soms autoritair. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland en het blad Libelle onder zevenduizend mannen en vrouwen.

Algemeen 19-02-2018

Trelegy Ellipta op weg naar GVS

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert om het inhalatiepreparaat Trelegy Ellipta (fluticasonfuroaat + umeclidiniumbromide + vilanteroltrifenataat) op te nemen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Geneesmiddelen 19-02-2018

Novartis en Roche in de fout met Avastin

Roche en Novartis hebben geprobeerd het off-labelgebruik van Avastin van Roche bij natte maculadegeneratie tegen te werken, ten voordele van Lucentis van Novartis. Met deze afspraak hebben de farmaciebedrijven volgens het Europese Hof van Justitie de mededingingsregels overtreden.

Geneesmiddelen PW08 - 16-02-2018

Big data en consortia kunnen bijwerkingen voorkomen

Door big data beschikbaar te maken en grote, Europese consortia te vormen kan het onderzoek naar ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen worden verbeterd, betoogt Nico Vermeulen, die gisteren afscheid nam als hoogleraar Moleculaire Toxicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Geneesmiddelen PW08 - 16-02-2018

Genoomprofilering bij borstkanker nuttig

Genoomprofilering met commerciële genoomexpressietests is in staat de kosteneffectiviteit van chemotherapie bij borstkanker te vergroten, vooral door kansloze therapie te vermijden.

Algemeen PW07 - 16-02-2018

Effect letrozol vlakt af

Tweeënhalf of vijf jaar adjuvant letrozol, aansluitend op vijf jaar endocriene therapie, maakt geen wezenlijk verschil.

Geneesmiddelen PW07 - 15-02-2018

Aflevertermijn langer dan elders in Europa

De aflevertermijn voor geneesmiddelen is in de meeste Europese landen korter dan de in Nederland gangbare negentig dagen, blijkt uit een inventarisatie van BENU Apotheken. Door de aflevertermijnen te verlengen tot zes of zelfs twaalf maanden, zoals ter discussie staat, zondert Nederland zich volgens BENU totaal af van naburige landen.

Algemeen PW07 - 15-02-2018

Vaker psychofarmaca na kanker

Kinderen en jongvolwassenen die kanker hebben overleefd, krijgen vaker anxiolytica en hypnotica voorgeschreven.

Algemeen PW07 - 15-02-2018

ZIN adviseert prijsonderhandelingen atezolizumab

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) vindt atezolizumab (Tecentriq) te duur voor het basispakket. Voor concurrerende inzet van deze therapie bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker adviseert het ZIN prijsonderhandelingen.

Geneesmiddelen PW08 - 14-02-2018

Review verpleeghuis effectief

Multidisciplinary Multistep Medication Review (3MR) kan helpen overbodig geneesmiddelengebruik bij kwetsbare verpleeghuisbewoners terug te dringen.

Praktijkvoering PW07 - 14-02-2018

NIVEL: klachtenafhandeling in zorg kan beter

Zorgverleners zijn goed op weg met de afhandeling van klachten door de aansluiting bij een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie. Maar soms komen klachten nog verkeerd terecht en ook kunnen zorgverleners meer leren van klachten. Dat concludeert het onderzoeksinstituut NIVEL.

Algemeen PW08 - 13-02-2018

Beperkingen voor valproïnezuur, ulipristal, retinoïden en flupirtine

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) bepleit maatregelen om het gebruik van valproïnezuur, ulipristal, retinoïden en flupirtine te beperken.

Geneesmiddelen PW08 - 13-02-2018

Miljoenen voor nieuwe standaard farmaceutisch onderzoek

Het herdefiniëren van bestaande geneesmiddelen op basis van hun moleculaire werking kan volgens een Europese onderzoeksgroep veel gezondheidswinst opleveren. Voor hun onderzoek, onder leiding van het Maastricht UMC en de Universiteit Maastricht, hebben de onderzoekers € 5,6 miljoen subsidie ontvangen.

Geneesmiddelen PW08 - 12-02-2018

Document acties

Back to top