Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Daling vaccinatiegraad herhaalprik COVID-19 zet door

PW4 - 19-01-2023
In de zorgsector heeft 28% van de medewerkers die eerder al minimaal één COVID-19-vaccinatie hadden gehaald dit najaar een najaarsprik gekregen. Van alle patiënten met een medisch hoog risico kreeg 69% een prik. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.
Daling vaccinatiegraad herhaalprik COVID-19 zet door

Bij de start van de najaarsronde is vanaf medio september 2022 als eerste een herhaalprik van BioNTech/Pfizer of Moderna aangeboden aan mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden door COVID-19, en aan zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten of cliënten.

In deze rapportage van het RIVM gaat het over de vaccinatiegraad bij personen vanaf 18 jaar die eerder minimaal één vaccinatie voor COVID-19 of een booster hebben ontvangen.

Op basis van gegevens uit het landelijk vaccinatieregister (CIMS) tot en met 3 januari 2023 en kenmerken van personen beschikbaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), blijkt dat de vaccinatiegraad van de najaarsprik in de gehele beroepssector Zorg en Welzijn uitkomt op 28% van de medewerkers; dit is lager dan de vaccinatiegraad voor de basisserie (83%) en van de booster-vaccinatie (61%).

Hoogste percentage

In de deelsector Universitair Medische Centra was de vaccinatiegraad van de najaarsprik het hoogst met 41%, en de laagste vaccinatiegraad was in de kinderopvang inclusief peuterspeelzaalwerk (12%). In de ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg was het percentage 36%.

Volgens het RIVM is het verder opvallend dat werknemers in tandartspraktijken (17%), fysiotherapiepraktijken (17%) en overige paramedische praktijken (17%) ook een lage vaccinatiegraad hadden, terwijl dit zorgbranches zijn met relatief veel direct patiëntencontact.

Hoog risico

Op het peilmoment van de populatie waren er naar schatting 5,3 miljoen personen behorend tot de medisch risicogroep, dit zijn personen met een indicatie voor de jaarlijkse influenzavaccinatie. In deze groep was de vaccinatiegraad van de najaarsprik 56%. De vaccinatiegraad in de medische hoogrisicogroep (2,4 miljoen personen) was 69%.

Hoewel de incidentie van ernstige ziekte door COVID-19 momenteel beduidend lager is dan tijdens de eerste jaren van de pandemie, is een hoge vaccinatiegraad van zorgmedewerkers en mensen met een medisch risico nog steeds van belang, stelt het RIVM, dat benadrukt dat er ruimte is voor verbetering.

Document acties

Back to top