Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nivel: meer samenwerking nodig Europese inspecties

PW12 - 13-03-2020
Om het toezicht op de globaliserende productieketen van geneesmiddelen effectiever te maken is het nodig dat verschillende Europese inspecties intensiever gaan samenwerken. Dat concludeert het Nivel, dat in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek deed naar het toezicht op de Good Manufacturing Practice (GMP) van medicijnen.
Nivel: meer samenwerking nodig Europese inspecties

Door de globalisering moeten inspecteurs niet alleen toezicht houden op het productieproces, maar ook rekening houden met de onderlinge relaties in en tussen verschillende landen. Dit maakt het inspecteren een stuk ingewikkelder, concludeert het Nivel in dit verkennend onderzoek naar oplossingen om mogelijke risico's van de wereldwijde medicijnproductie beter in kaart te brengen.

Inspecteurs hebben te maken met taal- en cultuurverschillen en ze moeten vaak grote afstanden afleggen, wat een flink beslag legt op de inspectiecapaciteit. Een extra complicatie is de sluiting van een geneesmiddelenfabriek, die kan leiden tot serieuze leveringsproblemen. Voor een aantal grondstoffen geldt namelijk dat zij maar in een beperkt aantal fabrieken in de wereld worden geproduceerd.

GMP

Volgens het Nivel hebben de verschillende Europese inspecties al een begin gemaakt met intensievere samenwerking, door de oprichting van het Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) in 1995, een samenwerkingsverband tussen gezondheidsautoriteiten van verschillende landen op het gebied van GMP-normen. Deze samenwerking kan verder worden geïntensiveerd, zodat conclusies over farmaceutische bedrijven die de ene Europese inspectie heeft getrokken, door een andere inspectie kunnen worden overgenomen. Op deze manier hoeven farmaceutische bedrijven niet meermaals geïnspecteerd te worden, aldus het Nivel. De regelgeving over het toezicht op GMP laat dit nu nog niet toe.

 

 

 

Document acties

Back to top