Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meeste datalekken gemeld bij apotheek en ziekenhuis

PW08 - 17-02-2020
Het aantal meldingen van datalekken is vorig jaar ten opzichte van 2018 gestegen met 29% tot in totaal bijna 27.000. In de zorgsector is het grootste aantal meldingen afkomstig van ziekenhuizen (25%), apotheken (20%) en stichtingen die bevolkingsonderzoek uitvoeren (9%). Dat blijkt uit cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Meeste datalekken gemeld bij apotheek en ziekenhuis

De meeste datalekken zijn in 2019 gemeld vanuit de financiële dienstverlening (30%), de zorgsector (28%) en de sector openbaar bestuur (17%). Dit zijn ook de sectoren waarvan de AP in voorgaande jaren het grootste aantal datalekken ontving. Binnen deze top 3 is het aantal meldingen binnen de financiële sector ten opzicht van 2018 gestegen met 53%, in de zorgsector met 23% en in de sector openbaar bestuur met 27%.

In 2019 steeg het aantal meldingen maar bleven de percentages van het type datalekken in grote lijnen hetzelfde. In de meeste gevallen (67%) gaat het om het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger. Dit was ook het meest gemelde type datalek in 2018 (63%) en in 2017 (47%). Bij een dergelijk datalek kan het gaan om een e-mail met daarin gevoelige persoonsgegevens die naar een verkeerd adres wordt verzonden, bijvoorbeeld door een typefout.

De AP merkt dat, net als in 2018, niet alle meldplichtige datalekken door organisaties worden gemeld. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk als betrokkenen bij de AP een klacht of melding achterlaten over een (meldplichtig) datalek, terwijl dat door de organisatie zelf niet is gemeld.

De AP verricht ook onderzoek naar aanleiding van datalekken die het gevolg zijn van gebrekkige beveiliging. In juli 2019 kreeg het HagaZiekenhuis een boete van € 460.000 omdat de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde was.

 

Document acties

Back to top