Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ZIN adviseert prijsonderhandelingen atezolizumab

PW08 - 14-02-2018
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) vindt atezolizumab (Tecentriq) te duur voor het basispakket. Voor concurrerende inzet van deze therapie bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker adviseert het ZIN prijsonderhandelingen.
ZIN adviseert prijsonderhandelingen atezolizumab

Het ZIN schat de kosten van atezolizumab, bij de huidige indicaties, de huidige lijstprijs en 30% marktpenetratie, op ongeveer € 11,6 miljoen per jaar. Vanwege de beschikbaarheid van nivolumab en pembrolizumab, andere remmers van PD-(L)1, vindt het ZIN dat introductie van vergelijkbare geneesmiddelen een prijsdempend effect zou moeten hebben. Dat effect is echter niet zichtbaar in de lijstprijs van atezolizumab. Daarbij komt dat voor nivolumab en pembrolizumab prijsafspraken zijn gemaakt. Het ZIN zinspeelt op alternatieve onderhandelingsstrategieën zoals een ‘veiling’ waarbij voor een bepaalde periode marktexclusiviteit kan worden gegund aan het middel met de laagste prijs.

Het ZIN doet nog geen uitspraak over de toepassing van atezolizumab bij urotheelcarcinoom.

Document acties

gearchiveerd onder: Vergoeding, Atezolizumab
Back to top