Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ervaringen longpatiënten: veel wisselingen medicatie

PW23 - 01-06-2023
Ruim 40% van de patiënten met een longziekte geeft aan in het afgelopen jaar één of meer keer gewisseld te zijn van geneesmiddel. Reden voor deze wisselingen zijn verandering in vergoeding van medicatie of de verkrijgbaarheid ervan. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Ervaringen longpatiënten: veel wisselingen medicatie

In het vragenlijstonderzoek van de Nivel Longmonitor noemden patiënten het vaakst een niet-medische reden voor een medicatiewissel, namelijk dat het geneesmiddel niet meer werd vergoed (25%). Hierbij gaat het veelal om een merkwisseling. Vooral patiënten die van inhalatiemedicatie zijn gewisseld gaven dat als reden. Het Nivel-onderzoek is uitgevoerd in juli en augustus 2022.

De tweede reden die veel deelnemers aan het onderzoek noemden is ook een niet-medische: het geneesmiddel is niet langer verkrijgbaar (23%). Dit leidde tot wisseling van merk of van het medicijn zelf. Longpatiënten noemden als medische redenen voor een wisseling dat het oude geneesmiddel niet goed meer werkte (21%) of bijwerkingen gaf (13%).

Verder is het volgens de onderzoekers opvallend dat één op de vijf patiënten (21%) aangaf dat de reden van de medicijnwissel hun niet was verteld.

Meerdere wisselingen

De meeste patiënten met een chronische longziekte gebruiken langdurig medicatie: 90% van de ondervraagde COPD-patiënten gebruikt langer dan een jaar één of meerdere voorgeschreven geneesmiddelen. Voor astmapatiënten is dit 82% en voor patiënten met zeldzame longaandoeningen 80%. Van deze medicijngebruikers geeft in totaal 42% aan dat zij in het afgelopen jaar één of meerdere keren hebben moeten wisselen van geneesmiddel.

Herhaalinstructie

Bijna alle respondenten (95%) gaven aan dat zij in het verleden een persoonlijke inhalatie-instructie hebben gehad. Hoewel 70% van hen ook herhaalinstructies kreeg, gebeurde dit nog niet vaak op vaste, regelmatige momenten, bijvoorbeeld bij periodieke controles.

De Nivel Longmonitor bestaat uit een vragenlijst die jaarlijks wordt afgenomen bij een landelijk panel van patiënten met astma, COPD en zeldzame longziekten. De resultaten betreffen geen feitelijke voorschrijf- en uitgiftecijfers, maar de beleving van de gebruikers. In totaal hebben 881 longpatiënten de vragenlijst ingevuld: 249 COPD-patiënten, 335 astmapatiënten en 297 patiënten met een zeldzame longziekte. 

Nivel voert sinds 2001 een jaarlijkse meting uit met de Longmonitor, met subsidie van het Longfonds.

 

Document acties

Back to top