Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

VWS verhoogt maximumprijzen medicijnen met lage omzet

PW6 - 30-01-2023
De maximumprijzen voor geneesmiddelen met een relatief lage jaaromzet worden met 15% verhoogd. Dat heeft de ministerraad besloten na een voorstel van VWS-minister Ernst Kuipers. Door deze verhoging is de kans groter dat medicijnen met een beperkte financiële ruimte voor de leverancier toegankelijk blijven voor patiënten.
VWS verhoogt maximumprijzen medicijnen met lage omzet

Het gaat om een groep geneesmiddelen waarvan de omzet, als indicatie voor de marges, dermate onder druk staat, dat het voor fabrikanten op een gegeven moment niet meer rendabel is deze op de Nederlandse markt te houden.

Om te voorkomen dat deze medicijnen verdwijnen, gaat de minister de maximumprijzen voor deze groep aanpassen. Het gaat dan specifiek om groepen vergelijkbare geneesmiddelen met een jaaromzet lager dan € 500.000.

Voor geneesmiddelen kunnen maximumprijzen worden vastgesteld op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Dit prijsplafond is een belangrijk middel om de prijzen van met name dure medicijnen te matigen en de uitgaven te beheersen. In dit geval dient de voorzorgsmaatregel om de risico’s voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen met een lagere omzet te verkleinen.

 

Document acties

Back to top