Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Inspectie onder de indruk na controle vaccinaties

PW6 - 01-02-2021
Het vaccineren tegen COVID-19 is op professionele wijze vormgegeven en in heel korte tijd is een groot aantal zorgmedewerkers en cliënten gevaccineerd. Maar er zijn ook aandachtspunten, zoals de distributie van het vaccin en het borgen van de koude keten. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na de eerste inspecties bij diverse vaccinatielocaties.
Inspectie onder de indruk na controle vaccinaties

Medewerkers die vaccineren waren deskundig, het registreren en de opvang na het vaccineren gebeurde zorgvuldig en er was oog voor het distributie- en koelingsproces. Tot die conclusie komen de inspecteurs die tussen 6 en 22 januari in totaal 11 GGD-vaccinatielocaties, 6 ziekenhuizen en 3 andere instellingen hebben bezocht.  De IGJ is vol lof over de zorgvuldigheid waarmee het hele vaccinatieproces in korte tijd uit de grond is gestampt, maar er zijn ook verbeterpunten. Zo werden tijdens de eerste ronde enkele vaccinflacons tussen ziekenhuizen getransporteerd vanwege tekort bij de één of overschot bij de ander. Ook bij dit transport dient de koude keten steeds geborgd en gelogd te zijn, benadrukt de inspectie.

Koelkast

Verder is het belangrijk tijdens de distributie naar verpleeghuizen en instellingen, en vervolgens naar de locaties en afdelingen, steeds te volgen waar de vaccins zijn en onder welke omstandigheden ze opgeslagen en vervoerd worden, aldus de IGJ. GGD-straten moeten de temperatuur bij de vaccins in de koelkast meten en ervoor zorgen dat de deur van de koelkast niet te vaak open hoeft. Verder adviseert de inspectie de GGD’s het alarm scherper in te stellen dan <2 en >8 C, zodat er bij alarmering wat meer speling is. Ook is het belangrijk dat de medisch verantwoordelijke in een GGD-straat het voor toediening gereed maken goed in de gaten houdt, door steekproefsgewijs mee te kijken. Ten slotte moeten de GGD-straten afspraken maken met het RIVM over eventueel gebruik van andere dan de meegeleverde naalden.

Observatie

Een aandachtspunt voor zorgaanbieders in verpleeghuizen en instellingen is het observeren van cliënten in de eerste vijftien minuten na vaccinatie. Sommige cliënten verblijven namelijk in hun eigen appartement, anderen in de huiskamers. Binnenkort starten de eerste locaties met de tweede vaccinatieronde. De inspectie zegt er vertrouwen in te hebben dat locaties die met de eerste of tweede ronde van vaccineren bezig zijn, dit zorgvuldig en veilig blijven uitvoeren, rekening houdend met de ervaringen die in het land zijn opgedaan.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Vaccinaties, Inspectie, COVID-19
Back to top