Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kuipers heeft stoppen verspilling medicijnen hoog op agenda staan

PW10 - 27-02-2023
Door gepast voorschrijven en verstrekken, het ondersteunen van pilots voor heruitgifte en ruimte zoeken voor nieuwe wetgeving in Europa wil VWS-minister Ernst Kuipers het verspillen van geneesmiddelen tegengaan, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Kuipers heeft stoppen verspilling  medicijnen hoog op agenda staan

Het tegengaan van verspilling van geneesmiddelen is een actueel onderwerp dat hoog op de agenda staat bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), aldus Kuipers, die benadrukt dat het aansluit bij de onlangs ondertekende Green Deal 3.0 en de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

De minister wil via drie sporen proberen verspilling van geneesmiddelen te voorkomen. Dat begint bij het gepast voorschrijven en verstrekken van medicijnen: patiënten moeten krijgen wat nodig is en niet te veel. Ook voorlichting aan patiënten en hen begeleiden bij het juiste gebruik is belangrijk.

Het tweede spoor waarlangs Kuipers, samen met het veld, probeert verspilling te voorkomen is het terugnemen en opnieuw uitgeven van dure geneesmiddelen.

Orale oncolytica

Om te onderzoeken of heruitgifte veilig en uitvoerbaar is en welke kostenbesparing dit oplevert, heeft het Radboudumc samen met de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar het opnieuw ter hand stellen van dure orale oncolytica aan een patiënt. Het onderzoek heeft, volgens de minister, een pilotstatus gekregen waarbij de afspraak is dat gedurende de looptijd de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet hoeft te handhaven.

Naast het Radboudumc deden ook het UMC Utrecht, het Sint Antonius Ziekenhuis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis mee aan dit onderzoek, dat in januari 2023 is afgerond. Ruim duizend patiënten namen deel en brachten ongebruikte medicatie in een gesealde verpakking retour naar de apotheek in het ziekenhuis. Van de 242 retour gebrachte verpakkingen was driekwart geschikt voor heruitgifte, met een totale waarde van € 685.000.

Een multidisciplinaire werkgroep van ziekenhuisapothekers, medisch specialisten, verpleegkundigen en patiënten is bezig met het opstellen van een standpunt met aanbevelingen hoe heruitgifte van orale oncolytica verantwoord kan plaatsvinden.

Lagere dosering

Kuipers benadrukt blij te zijn met de verschillende projecten van zorgprofessionals om verspilling tegen te gaan. “Waar mogelijk ondersteun ik deze initiatieven, voor zover ze goed onderbouwd zijn en wet- en regelgeving niet in de weg staan.” Als voorbeeld noemt hij het onderzoek in het Erasmus MC naar een lagere dosering immunotherapie (nivolumab en pembrolizumab). Het blijkt dat met een bijna kwart lagere dosis de patiënt ook nog steeds de best denkbare behandeling krijgt.

Verder vermeldt de minister het weer op voorraad nemen van geneesmiddelen die retour komen in de ziekenhuisapotheek van het Tjongerschans Ziekenhuis; deze middelen zijn niet verstrekt en kunnen onder bepaalde omstandigheden opnieuw worden uitgegeven.

Europese ronde tafel

Het derde spoor waarlangs Kuipers verspilling van geneesmiddelen wil tegengaan, is het zoeken van ruimte in Europa om regelgeving aan te passen. Het onderwerp heruitgifte en de belemmering in de Europese regelgeving heeft hij in de afgelopen jaren zelf aangekaart bij de Europese Commissie. “Op dit moment wordt er gesproken over de herziening van de Europese basiswetgeving over geneesmiddelen. Hiermee ontstaat er mogelijk een opening om de regelgeving die aan de basis ligt van de Geneesmiddelenwet op termijn aan te passen.”

Ook heeft Nederland recent bij de Europese Commissie aandacht gevraagd voor heruitgifte van geneesmiddelen, in het kader van de EU Green Deal en het verminderen van de zorgkosten. “Ik ben van plan dit onderwerp te bespreken met andere lidstaten om zo meer draagvlak te krijgen voor aanpassing van de wetgeving om verspilling van dure medicatie tegen te gaan”, aldus de minister, die dit jaar een Europese rondetafelbijeenkomst wil organiseren met als thema dure medische producten, waaronder geneesmiddelen. “Hierbij zal ik de pilot heruitgifte presenteren om medestanders te vinden”, aldus Kuipers.

 

Document acties

Back to top