Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

RIVM: verbeteringen off-labelgebruik noodzaak

PW04 - 19-01-2018
Off-labelgebruik van geneesmiddelen voorziet in een behoefte, maar kan op meerdere punten worden verbeterd, blijkt uit onderzoek van het RIVM. In een nieuw standpunt heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bepaald dat huisartsen bij off-label niet hoeven te overleggen met de apotheker als zij voorschrijven volgens een NHG-richtlijn.
RIVM: verbeteringen off-labelgebruik noodzaak

In de praktijk informeren artsen niet altijd hun patiënten om toestemming te vragen wanneer zij geneesmiddelen off-label voorschrijven, ook al zijn ze daar wettelijk toe verplicht, concludeert het RIVM. Verder is het belangrijk de kennis over off-labeltoepassingen toegankelijker te maken voor artsen en apothekers; deze kennis is nu versnipperd en niet altijd volledig beschikbaar. Om kennis te vergroten is het ook van belang beter bij te houden wat de werking en eventuele bijwerkingen zijn van off-labelgebruik.

Volgens het RIVM heeft het de voorkeur off-labelgebruik van een medicijn on-label te maken. Hiervoor moet de geneesmiddelfabrikant het initiatief nemen om het bewijs voor de effectiviteit en veiligheid van het gebruik bij de overheid aan te leveren. Zonder initiatief van de fabrikant wordt het off-labelgebruik niet genoemd in de bijsluiter. Fabrikanten zouden volgens het RIVM meer kunnen worden aangespoord om het bewijs te leveren. Ook zou onderzocht kunnen worden of dit initiatief door anderen dan de fabrikant genomen kan worden.

Het NHG heeft begin januari haar standpunt Offlabel voorschrijven in de huisartsenpraktijk herzien. Volgens het NHG hoeft een huisarts niet te overleggen met de apotheker en de patiënt te informeren als hij een geneesmiddel off-label voorschrijft volgens een NHG-standaard, een NHG-behandelrichtlijn of het NHG-formularium. Is dit niet het geval, dan is hij dat wel wettelijk verplicht. Het is volgens de KNMP belangrijk voor apothekers altijd te weten wanneer een huisarts off-label voorschrijft, zelfs als dat niet wettelijk verplicht is.

 

Document acties

Back to top