Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: discussie nodig over kosten dure geneesmiddelen

PW27en28 - 27-06-2022
Politiek en maatschappij moeten een discussie voeren of het wenselijk is dat de toegankelijkheid van geneesmiddelen zwaarder weegt dan die van andere zorg. Uitgaven aan dure geneesmiddelen stijgen zo hard dat dit steeds meer ten koste gaat van andere medisch-specialistische zorg. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
NZa: discussie nodig over kosten dure geneesmiddelen

Wanneer vinden we de betaalbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen in balans? Om meer grip te kunnen krijgen op uitgaven moeten we meer grip krijgen op de prijzen van geneesmiddelen, schrijft de NZa in de Monitor medisch-specialistische zorg 2022. Dat kunnen we bereiken door met elkaar te bepalen wat een maatschappelijk verantwoorde en dus redelijke prijs is. Ook adviseert de zorgautoriteit de minister ervoor te zorgen dat (overheids)partijen deze prijs ook daadwerkelijk kunnen afdwingen bij de farmaceutische industrie.

De maatschappij moet bereid zijn ‘nee’ te zeggen tegen een geneesmiddel waarvan de prijs onredelijk hoog is, om vervolgens met dat geld zorg te betalen die wél doelmatig is, aldus de NZa, die vindt dat de minister een balans moet creëren tussen de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen en daarmee de zorg als geheel.

Om meer controle te krijgen op geneesmiddelprijzen zijn de NZa, Autoriteit Consument en Markt en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestart met het opstellen van een gezamenlijk werkagenda.

Juiste zorg

Verder concludeert de zorgautoriteit in de monitor dat de realisatie van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ moeizaam op gang komt. Met dit initiatief wil VWS, samen met zorgpartijen, (duurdere) zorg voorkomen, zorg verplaatsen dichter bij huis en zorg vervangen, door bijvoorbeeld E-health.

De tegenvallende resultaten komen onder meer doordat zorgverzekeraars bij afspraken over de juiste zorg op de juiste plek elkaar minder volgen dan verwacht. Hierdoor kunnen initiatieven vertraging oplopen of helemaal niet starten.

De NZa verwacht dat zorgverzekeraars, binnen de bestaande wettelijke kaders, meer congruent handelen bij het toekennen van transformatiegelden en ingrijpende (regionale) transformaties van zorg.

Onderling vertrouwen

Voor de komende jaren is het belangrijk concrete afspraken te maken over het realiseren van passende zorg, benadrukt de zorgautoriteit. Hiervoor moeten zorgpartijen meerjarige contracten sluiten waarin gemeenschappelijke doelstellingen zijn geformuleerd.

Ook verwacht de NZa dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars investeren in onderlinge relaties en het vergroten van het onderlinge vertrouwen. Zorgaanbieders zouden ook meer het initiatief moeten nemen bij het implementeren van innovaties en het doorzetten van digitale zorg.

Document acties

gearchiveerd onder: dure geneesmiddelen, NZa
Back to top