Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer kans diabetes laagopgeleiden ondanks goed eten

20-01-2020
Laagopgeleiden die gezond eten hebben een twee keer zo hoog risico op diabetes dan hoogopgeleiden met een gezond voedingspatroon. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Meer kans diabetes laagopgeleiden ondanks goed eten

Uit de gegevens van ruim 90.000 Nederlanders analyseerden de onderzoekers de relatie tussen voeding en het risico op diabetes, en in hoeverre die werd beïnvloed door het opleidingsniveau. Ze publiceren hun resultaten deze week in EClinical Medicine, een uitgave van The Lancet.

Zoals verwacht werd een lager risico op diabetes gevonden bij deelnemers die gezonder eten, zowel bij laag als hoogopgeleiden. Eveneens werd bij laagopgeleiden gemiddeld een ongezonder voedingspatroon en hoger risico op diabetes gevonden. Opmerkelijk was echter dat het diabetesrisico bij laagopgeleiden ook bij een gezond voedingspatroon tweemaal hoger is dan bij hoogopgeleiden die even goed eten.

Hieruit concluderen de onderzoekers dat diabetes bij laagopgeleiden vaker ontstaat door een combinatie van oorzaken. Ook is de gangbare aanpak van diabetes in de huisartsenpraktijk, namelijk het verbeteren van het voedingspatroon, veel effectiever bij hoogopgeleiden dan bij laagopgeleiden.

Beter inzicht in de rol van bijkomende risicofactoren bij sociaaleconomische gezondheidsverschillen is, volgens de onderzoekers, nodig om te komen tot een werkzame preventiestrategie. Het verbeteren van voeding zal de grote verschillen tussen de sociaaleconomische groepen niet kleiner maken.

Sociaaleconomische status

Mensen met een lage sociaaleconomische status hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange en gezonde levensverwachting. Ondanks de inspanningen van overheden en gezondheidsorganisaties worden de verschillen nog steeds groter, ook op het gebied van diabetes type 2.

Algemeen bekend is dat naast veroudering en erfelijke factoren als weinig lichaamsbeweging, overgewicht, ongezond eten en roken de kans op diabetes type 2 verhogen. Bijna 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes, van wie ruim 90% type 2 diabetes.

Document acties

Back to top