Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kuipers wil strengere regels tegen beïnvloeding bedrijven

PW12 - 17-03-2023
Omdat het nog te vaak gebeurt dat genees- en hulpmiddelenbedrijven zorgaanbieders oneigenlijk beïnvloeden, moet de overheid een grotere rol krijgen in regulering, toezicht en handhaving. Dat schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.
Kuipers wil strengere regels tegen beïnvloeding bedrijven

“Ondanks alles wat de sector doet, hebben we zeker het afgelopen half jaar kunnen zien dat er nog steeds zaken misgaan”, aldus de minister, die in zijn brief benadrukt dat patiënten erop moeten kunnen vertrouwen dat medisch professionals zich niet laten beïnvloeden door (financiële) gunsten van medische hulpmiddelenbedrijven of farmaceutische bedrijven.

Met de Code Geneesmiddelenreclame en de Gedragscode Medisch Hulpmiddelen waakt de sector zelf voor ongewenste beïnvloeding van het medisch handelen van zorgverleners, maar volgens Kuipers voldoet de huidige aanpak niet meer.

Financiële transacties

De minister schrijft dat het tijd is voor een volgende stap door het zwaartepunt in de regelgeving te verleggen van zelfregulering naar regulering door de overheid, om zo naleving, toezicht en handhaving te bevorderen. Een wettelijke verplichting tot registratie van financiële transacties tussen bedrijven en beroepsbeoefenaren in een (overheids)register, zoals al in verschillende landen is ingesteld, hoort daar in elk geval bij.

Kuipers verwacht de Tweede Kamer eind dit jaar te kunnen informeren over de nieuwe regelgeving. “Ondertussen blijf ik in gesprek met het veld over verbetering binnen de huidige kaders, en intensiveert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het toezicht.”

Document acties

gearchiveerd onder: Kuipers, beïnvloeding
Back to top