Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Saxenda eerste geneesmiddel tegen obesitas in basispakket

PW10 - 03-03-2022
Het geneesmiddel liraglutide (Saxenda) kan voor de behandeling van een kleine groep patiënten met ernstig overgewicht worden vergoed uit het basispakket. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland (ZIN) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Saxenda eerste geneesmiddel tegen obesitas in basispakket

Als de minister het advies van ZIN overneemt, is Saxenda het eerste geneesmiddel voor de behandeling van overgewicht dat uit het basispakket wordt vergoed. Een behandeling met Saxenda kost ongeveer € 2600 per patiënt per jaar.

Volgens het ZIN levert het wetenschappelijk onderzoek bewijs dat met Saxenda meer patiënten minstens 10% meer afvallen dan met een placebo. De verwachting is dat hierdoor de kwaliteit van leven van deze patiënten verbetert en dat ziektes die met hun gewicht samenhangen niet verergeren of zelfs minder worden.

De vergoeding geldt alleen voor patiënten met een body mass index (BMI) van 35 of hoger die al deelnemen aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Voor patiënten met een BMI tussen 35 en 40 geldt verder dat zij een van drie bijkomende ziektes hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose moeten hebben. Verder mogen de patiënten geen diabetes mellitus type 2 hebben, en nog niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining.

Voorwaarde

Bovengenoemde kenmerken stelt het Zorginstituut Nederland als voorwaarde aan de vergoeding van Saxenda bij de behandeling van overgewicht. In deze voorwaarde heeft het ZIN ook opgenomen dat iemand met Saxenda moet stoppen als na drie maanden gebruik het gewicht niet met minstens 5% is afgenomen.

Voor de zomer van 2022 brengt het zorginstituut ook advies uit over twee andere geneesmiddelen voor het behandelen van overgewicht: naltrexon in combinatie met bupropion (Mysimba), voor patiënten met een BMI van 27 of hoger, en setmelanotide (Imcivree) voor patiënten met een zeldzame, erfelijke vorm van obesitas.

Document acties

gearchiveerd onder: Saxenda, Obesitas
Back to top