Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Opwijrda-prijs 2022 voor artikel over doseeradviezen bij morbide obesitas

PW22 - 25-05-2023
Cornelis Smit heeft de Opwijrda-prijs 2022 gewonnen met het artikel ‘Hogere dosis aminoglycosiden nodig in morbide obese patiënten: nieuwe doseeradviezen onderbouwd’. Hans Ros en Lutea van Gendt-de Jong krijgen de Peter de Smet-prijs voor beste casuïstische mededeling. De PRISMA-prijzen gaan dit jaar naar Elien Uitvlugt en Stijn Crutzen.
Opwijrda-prijs 2022 voor artikel over doseeradviezen bij morbide obesitas

De prijzen zijn vandaag uitgereikt op het PRISMA-symposium in Amersfoort.

In het artikel van Smit (zie foto) en collega’s wordt een prospectieve farmacokinetische studie van gentamicine en tobramycine omschreven bij morbide obese patiënten met bariatrische chirurgie, in vergelijking met niet-obese, gezonde patiënten. De auteurs komen middels hun onderzoek tot nieuwe doseeradviezen gebaseerd op lichaamsgewicht en nierfunctie, wat betekent dat doseerregimes op basis van therapeutic drug monitoring (TDM) minder vaak aangepast hoeven worden.

De jury, bestaande uit leden van de redactieraad van het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO), oordeelde dat het artikel hoog scoort op wetenschappelijke diepgang, meningsvorming en belang voor de gehele beroepsgroep.

Tijdens het onderzoek was Smit verbonden aan de afdeling Klinische Farmacie van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht en de Division of Systems Biomedicine & Pharmacology van het Leiden Academic Centre for Drug Research. Op dit moment is hij werkzaam bij de afdeling Klinische Farmacie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Peter de Smet-prijs

Hans Ros en Lutea van Gendt-de Jong, verbonden aan de ziekenhuisapotheek van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn, krijgen de Peter de Smet-prijs 2022 voor hun artikel ‘Behandeling van een levensbedreigende methotrexaatintoxicatie na hoge dosis methotrexaat’. De jury prijst de wetenschappelijke diepgang en de validiteit van de boodschap en conclusie van het artikel.

De auteurs beschrijven een onverwachte methotrexaatintoxicatie die ontstond door een acute nierinsufficiëntie, waarbij de patiënt na vijftien dagen overleed. Dit ondanks intensieve behandeling met een hoge dosering folinezuur en TDM van methotrexaat. Ze concluderen dat de optimale dosering van folinezuur nog onvoldoende is onderzocht, alsook de rol van glucarpidase en high flux-dialyse.

PRISMA-prijzen

Elien Uitvlugt won met haar proefschrift Bruggen slaan in de transmurale farmaceutische zorg, de PRISMA-proefschriftprijs, en Stijn Crutzen krijgt de PRISMA-publicatieprijs voor zijn artikel Pharmacist-led intervention aimed at deprescribing and appropriate use of cardiometabolic medication among people with type 2 diabetes. Beide prijswinnaars kwamen uitvoerig aan het woord in PW 19 van 12 mei jl.

De Opwijrda-prijs is vernoemd naar apotheker R.J. Opwijrda uit Nijmegen, die in 1864 het Pharmaceutisch Weekblad oprichtte en ruim 25 jaar hoofdredacteur was. De prijs werd ingesteld in 1989, toen het PW 125 jaar bestond. De Peter de Smet-prijs, in 2017 voor het eerst toegekend, is vernoemd naar prof. dr. Peter de Smet, emeritus hoogleraar kwaliteit van farmaceutische patiëntenzorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De Smet was veelvuldig betrokken bij praktijkonderzoek in de farmacie, mede door zijn aanstelling bij de KNMP.

Document acties

Back to top