Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer ('Disclaimer') zijn van toepassing op deze internetsite (www.pw.nl) van Pharmaceutisch Weekblad (PW), onderdeel van Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), die haar hoofdkantoor heeft op Alexanderstraat 11, Den Haag (Postbus 30460, 2500 GL), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 40409373 ('KNMP'). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel de redactie van PW zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. PW ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Kopiëren en verspreiden

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van PW.

Aansprakelijkheid en wijzigen inhoud van derden

PW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

PW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op deze website.

Regels voor reacties op PW.nl

De redactie van PW wil op de site optimaal ruimte creëren voor reacties, vanuit de wens dat PW.nl zich in toenemende mate ontwikkelt tot een interactief platform. Reacties worden vooraf beoordeeld door de moderator.

Richtlijnen voor reageerders

  • Logt u in met het account gast@pw.nl vermeld dan uw naam onder de reactie. De redactie publiceert geen anonieme reacties.
  • Uw reactie heeft een lengte van maximaal 300 woorden
  • Uw reactie heeft voldoende inhoudelijke toegevoegde waarde
  • Uw reactie is niet op een persoon gericht (dus: u speelt de bal en niet de man)
  • Uw reactie bevat geen kwetsend of beledigend taalgebruik

Als een reactie niet aan de richtlijnen voldoet, heeft de moderator het recht om de reactie zonder overleg met de afzender te verwijderen.

Afzenders die zich structureel niet aan de regels houden krijgen een waarschuwing van de moderator.

Afzenders die zich ook na een waarschuwing niet aan de regels houden worden zonder nader bericht geblokkeerd.

Document acties

Back to top