Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kuipers scherpt regels aan voor toelating dure medicijnen

PW5 - 27-01-2023
Om dure innovatieve geneesmiddelen beschikbaar te kunnen houden voor patiënten worden de regels voor toelating in het basispakket aangescherpt, met als gevolg meer prijsonderhandelingen met fabrikanten. Dat schrijft VWS-minister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.
Kuipers scherpt regels aan voor toelating dure medicijnen

Nieuwe geneesmiddelen stromen automatisch in het basispakket voor verzekerde zorg als ze voldoen aan de wettelijke regels. Uitzondering daarop zijn de allerduurste intramurale middelen. Daarvan wordt in een sluisprocedure eerst bepaald hoe effectief ze zijn en vervolgens wordt met de fabrikant onderhandeld over de prijs.

Momenteel worden geneesmiddelen in de pakketsluis geplaatst wanneer de jaarlijkse uitgaven voor de behandeling van één nieuwe indicatie of van meerdere nieuwe indicaties samen naar verwachting oplopen tot € 40 miljoen of meer. Minister Kuipers verlaagt per 1 juli 2023 deze grens naar € 20 miljoen of meer per jaar.

Een ander sluiscriterium blijft ongewijzigd: dan gaat het om medicijnen waarvan de verwachte kosten voor de behandeling van een nieuwe indicatie € 50.000 of meer per patiënt per jaar zijn, en de verwachte totaalkosten van de verstrekkingen € 10 miljoen of meer per jaar bedragen.

Acceptabele prijs

Wanneer de minister met de fabrikant overeenstemming heeft bereikt over een acceptabele prijs voor het nieuwe medicijn, wordt het uit de sluis gehaald en toegelaten tot het basispakket van de verzekerde zorg. Het aanscherpen van de sluiscriteria is daarom een belangrijke stap om de uitgaven aan geneesmiddelen beheersbaar te houden, schrijft Kuipers in zijn brief. Maar het is volgens hem nog niet voldoende om de problemen met de vergoeding van dure medicijnen het hoofd te bieden.

De bewindsman gaat daarom in overleg met het Zorginstituut Nederland en andere betrokken partijen om te kijken hoe de instroom van dure, innovatieve geneesmiddelen verder kan worden verbeterd.

Uitzonderlijk hoge prijzen

Verder schrijft de minister het “zeer lastig” te vinden voor patiënten dat door het uitbreiden van de sluis meer nieuwe indicaties van intramurale medicijnen later beschikbaar komen. Tegelijkertijd zijn volgens hem de leveranciers van geneesmiddelen primair zelf verantwoordelijk voor de snelheid waarmee zij toegang krijgen tot het basispakket.

“Zolang zij uitzonderlijk hoge prijzen blijven vragen voor de dure intramurale medicijnen, ben ik genoodzaakt maatregelen te treffen die een beheerste instroom mogelijk maken”, aldus Kuipers, die benadrukt dat de doorlooptijd van een sluisprocedure een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van meerdere partijen. “Waarbij ik ook afhankelijk ben van de bereidheid en snelheid van de leverancier wat betreft het aanleveren van informatie bij het zorginstituut.”

 

Document acties

gearchiveerd onder: dure medicijnen
Back to top