Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Artemisinines: kans bij diabetes

PW1/2 - 11-01-2017
Proeven in zebravissen, knaagdieren en primaire humane eilandjes van Langerhans wijzen erop dat artemisininederivaten kunnen aanzetten tot (re)generatie van β-pancreascellen uit α-cellen.
Artemisinines: kans bij diabetes

In een genetisch model was uitschakeling van de transcriptiefactor Arx voldoende om deze conversie van β- naar α-cellen te induceren. Een internationale groep onderzoekers vond dat artemisinines Arx kunnen inactiveren. Deze malariamiddelen grijpen via GABAA-signaaltransductie aan op het eiwit gephyrin. [Cell. 2016 Nov 30; online.]

Document acties

gearchiveerd onder: Artemisinine, Diabetes
Back to top