Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kuipers maakt voorschrijven na online contact wettelijk mogelijk

PW16 - 12-04-2023
Zorgverleners moeten geneesmiddelen kunnen voorschrijven tijdens of na een consult met een patiënt via internet. Om dat mogelijk te maken bereidt minister Ernst Kuipers van VWS een wetsvoorstel voor.
Kuipers maakt voorschrijven na online contact wettelijk mogelijk

Het is nu nog niet mogelijk medicijnen voor te schrijven na een internetconsult, onder meer omdat in de wet staat dat de voorschrijver de patiënt eerst persoonlijk moet hebben ontmoet.

Volgens de minister is het “niet meer van deze tijd” dat een patiënt per se fysiek contact moet hebben gehad met zijn voorschrijver. Tijdens de coronapandemie hebben we gezien dat het heel goed mogelijk is via internetcontact medicijnen voor te schrijven, onder strikte voorwaarden. “Deze mogelijkheid wil ik nu een wettelijke basis geven. Dat is goed nieuws voor patiënten, en draagt ook bij aan de toegankelijkheid van de zorg.”

In de tijd die nodig is om de wet aan te passen, zorgt Kuipers er met een beleidsregel voor dat voorschrijven tijdens of na online contact mogelijk is als er geen fysiek onderzoek nodig is en de voorschrijver over de actuele medicatiegegevens van de patiënt beschikt.

Gedoogmaatregel

Tijdens de pandemie gedoogde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het voorschrijven van geneesmiddelen via een videoconsult. Deze gedoogmaatregel voorziet, volgens de bewindsman, ook na COVID-19 in bepaalde situaties in een behoefte.

Voortbouwend op de opgedane ervaringen ontwikkelen de beroepsorganisaties nu nadere voorwaarden om verantwoord om te gaan met het voorschrijven aan patiënten via internet, zonder dat de voorschrijver de patiënt ooit fysiek heeft ontmoet.

Voorschrijven via internet sluit volgens Kuipers ook aan bij de ambities in het Integraal Zorgakkoord (IZA) over de inzet van digitale zorgtoepassingen.

Document acties

Back to top