Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Anti-epileptica: geen zelfmoord

PW6 - 07-02-2017
Het vaak genoemde verband tussen anti-epileptica en zelfmoord zou kunnen liggen aan de onderliggende psychiatrische kwaal.
Anti-epileptica: geen zelfmoord

In een case-controleonderzoek vergeleken Grimaldi-Bensouda et al. 506 Franse volwassenen die een zelfmoordpoging deden met 2829 controles. Er was geen significant verband tussen anti-epilepticagebruik en zelfmoordpogingen (odds ratio [OR] 1,5; 95%-betrouwbaarheidsinterval [BI95] 0,9-2,4). Een verband was er evenmin bij de subgroep met epilepsie, migraine of neuropathische pijn (OR 1,1; BI95 0,5-2,4) maar wel bij lijders aan depressie (OR 1,6; BI95 1,0-2,5). [Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017 Jan 3; online.]

Document acties

gearchiveerd onder: Anti-epileptica, Depressie, Suïcide
Back to top