Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Oud-KNMP-voorzitter Bart Cox overleden

PW24 - 26-05-2020
Oud-KNMP-voorzitter Bart Cox is op 19 mei op 86-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Zwolle. Hij was tussen 1980 en 1988 voorzitter en daarvoor een jaar gewoon lid van het hoofdbestuur. Voor zijn jarenlange belangenbehartiging van apothekers kreeg hij de erepenning van de KNMP.
Oud-KNMP-voorzitter Bart Cox overleden

Dat Cox in totaal drie termijnen kon dienen in het KNMP-bestuur was uitzonderlijk – normaal is het maximum twee termijnen van drie jaar - en had ermee te maken dat hij de begeleiding van de destijds op handen zijnde wijziging van de tariefstructuur voor apothekers zelf wilde afronden. Als blijk van vertrouwen stemden de leden  van de KNMP in met een speciale procedure die verlenging van het voorzitterschap mogelijk maakte.

Sinds 1 januari 1988 is de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG) voor geneesmiddelen van kracht,  met receptregeltarief. Daarvoor was sprake van verkoopprijzen, marges, aanbreektoeslagen etc. De WTG zelf bestond eerder al voor andere groepen in de gezondheidszorg.

Cox vormde samen met algemeen secretaris Harderwijk en secretaris maatschappelijke zaken Eekhof van het bureau een driemanschap binnen de belangenbehartiging van apothekers en was groot voorstander van een brede KNMP, die opkomt voor alle soorten apothekers en waar alle apothekers zich thuis voelen. Op Europees niveau vertegenwoordigde hij de Nederlandse apothekers bij de PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union).

In die tijd kwam een KNMP-lid pas in het hoofdbestuur na jaren in verschillende commissies gefunctioneerd te hebben. Zo was Cox onder meer lid van de commissie voor het ziekenfondswezen en de commissie voor de tarieven. Hij was sociaal, had een enorme dossierkennis en een fenomenaal geheugen.

Document acties

Back to top