Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kuipers: verzekeraars honoreren afspraken afbouw antidepressiva

PW24 - 09-06-2022
Zorgverzekeraars geven aan het afbouwen van antidepressiva te vergoeden conform het multidisciplinair document, dat goede zorg beschrijft rond het afbouwen van antidepressiva. VWS-minister Ernst Kuipers heeft daarom geen reden te denken dat zorgverzekeraars hun afspraken niet nakomen. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van D66-Kamerlid Wieke Paulusma en Liane den Haan van Fractie Den Haan.
Kuipers: verzekeraars honoreren afspraken afbouw antidepressiva

De minister geeft aan bekend te zijn met het multidisciplinair document Afbouwen antidepressiva (SSRI’s & SNRI’s), dat in 2018 is opgesteld door de beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), psychiaters (NVvP) en apothekers (KNMP), en de patiëntenkoepel MIND. Hierin staat beschreven wat goede zorg is bij het afbouwen van antidepressiva. Daarover bestaat consensus en volgens de minister onderschrijven zorgverzekeraars dit document.

Verder benadrukt Kuipers dat volgens het document er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om een specifieke wijze van afbouwen te adviseren, zoals welke en hoeveel afbouwstappen nodig zijn.

Paulusma en Den Haan vinden het zorgelijk dat, ondanks gemaakte afspraken tussen patiënten, beroepsgroepen en zorgverzekeraars, de afspraken door de zorgverzekeraars niet worden nagekomen, maar volgens de minister is er geen reden aan te nemen dat dit het geval is. Volgens hem lukt het de meeste patiënten hun antidepressiva af te bouwen met goede begeleiding en met de beschikbare sterktes. “Lukt dit niet, dan kunnen patiënten baat hebben bij afbouwmedicatie die door een apotheek op maat gemaakt is”, aldus Kuipers, die stelt dat bij apotheekbereidingen het in eerste instantie aan zorgverzekeraars is om per verzekerde te bepalen of er sprake is van rationele farmacotherapie. “Zorgverzekeraars hebben aangegeven op maat gemaakte afbouwmedicatie te vergoeden, in ieder geval conform de voorbeeldtabellen in het document.”

Taperingstrips

Verder willen Paulusma en Den Haan van de minister weten wat hij ervan vindt dat zorgverzekeraars “weigeren taperingstrips te vergoeden” – een taperingstrip is een rol met zakjes waarmee de dagelijkse dosis afbouwmedicatie geleidelijk kan worden verlaagd. Volgens Kuipers is er volgens experts in het multidisciplinair document meer onderzoek nodig naar de manier van afbouwen; dat betekent ook dat nut en noodzaak van taperingstrips niet bewezen zijn.

Zorgverzekeraars DSW en ENO vergoeden taperingstrips onder voorwaarden, en bij DSW moet een patiënt eerste onder begeleiding proberen af te bouwen met de standaarddosering, ENO vereist vooraf een akkoordverklaring. Andere zorgverzekeraars vergoeden taperingstrips niet of zeer beperkt, bijvoorbeeld alleen bij het geneesmiddel venlafaxine vanaf een bepaalde dosering, aldus de minister.

Hoger beroep

De Vereniging Afbouwmedicatie, die de belangen behartigt van patiënten die gebruikmaken van afbouwende medicatie, vorderde eerder in kort geding dat zorgverzekeraar VGZ de taperingstrips zou vergoeden, zonder de voorwaarde dat de patiënt eerst de medicatie afbouwt in stappen per week.

De rechtbank wees de vordering af, waarna de vereniging ook in hoger beroep bakzeil haalde. Volgens het Hof mag de zorgverzekeraar voorwaarden stellen aan het vergoeden van taperingstrips.

Document acties

Back to top