Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2011

Kinderwens: stel anti-epileptica bij

Gebruikers van anti-epileptica die zwanger willen worden, moeten hun kinderwens ruim voor de conceptie kenbaar maken bij de neuroloog. Zo kan de medicatie hierop afgestemd worden.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011

Ramelteon beïnvloedt rijden tóch

De melatonine-agonist ramelteon, een nieuw type slaapmiddel, heeft in de ochtend (negen tot elf uur na inname) negatieve effecten op de rijvaardigheid.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011

Indacaterol verslaat tiotropium

Het β2-sympaticomimeticum indacaterol geeft betere klinische uitkomsten dan het anticholinergicum tiotropium bij patiënten met matig tot ernstig COPD.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011

Indicatie-uitbreiding trastuzumab, cetuximab en interferon beta-1b

De CHMP adviseerde positief over de volgende indicatie-uitbreidingen.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011

Panitumumab: bepaal mutatiestatus

De KRAS-mutatiestatus van de tumor is bepalend voor de behandelresultaten met Vectibix (panitumumab) bij patiënten met colontumoren.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011

Nozinan blijft beschikbaar

Nozinan-injectievloeistof 25 mg/ml (levomepromazine, RVG 00346) blijft toch beschikbaar op de Nederlandse markt.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 23-12-2011

Preventief aspirine slikken onnodig voor gezonde vrouwen

Gezonde vrouwen die om de dag 100 mg acetylsalicylzuur slikken, zien nauwelijks vermindering in het aantal cardiovasculaire events. Dit blijkt uit onderzoek dat recent is verschenen. Drie vragen aan medeauteur prof. dr. Frank Visseren, internist/vasculair geneeskundige van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 22-12-2011

Intermitterende inhalaties net zo goed

Een dagelijkse lage dosering budesonide is niet beter dan een kortdurende kuur met een hoge dosis om astma-exacerbaties bij kinderen te verminderen. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers na een studie onder 278 kinderen.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 22-12-2011

Doorstart Proeftuin Farmacie Groningen

Rechter: Menzis mag samenwerking beëindigen

Proeftuin Farmacie Groningen (PFG) is gered van de ondergang. Eerder dit jaar trok de belangrijkste financier Menzis zich terug, maar inmiddels is een andere zorgverzekeraar bereid aan de proeftuin deel te nemen. In een kort geding eiste de PFG vorige week nog tevergeefs dat Menzis tot eind volgend jaar zou betalen.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 16-12-2011

Verbetering

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 16-12-2011

CBG: UAD-paracetamol max vijftig stuks

De verpakkingsgrootte van paracetamol geleverd via het UAD-kanaal mag maximaal vijftig eenheden bedragen. Een besluit hierover heeft het CBG bekrachtigd tijdens de Collegevergadering van 24 november.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 15-12-2011

Primeur: video legt geneesmiddelbijsluiter uit

AstraZeneca gaat video-uitleg geven bij bijsluiters. Vanaf nu kunnen patiënten die een bepaald geneesmiddel tegen kanker gebruiken, toegang krijgen tot een website met deze 'uitleg-video’s'.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 13-12-2011

Oud-prof Porsius schrijft medicijnboek voor breed publiek

Speciaal voor een 'breed' publiek heeft emeritus hoogleraar farmacotherapie Arijan Porsius het boek 'Kijk op medicijnen' geschreven waarin hij uitlegt hoe geneesmiddelen werken. Ook komt erin aan bod hoe diverse partijen – zoals apothekers, artsen, patiënten en farmaceutische industrieën – hiermee in de praktijk omgaan. Daarnaast geeft hij ruim aandacht aan pathologie en pathofysiologie.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2011 - 13-12-2011

IGZ: medicatieveiligheid Parnassus onvoldoende

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verscherpt het toezicht op de thuiszorgorganisatie Parnassus in Amsterdam vanwege structurele tekortkomingen in de medicatieveiligheid.

PW Magazine 50, jaar 2011 - 09-12-2011

Vergoeding combinatietherapie diabetes verlengd

De overgangsregeling rond de vergoeding van de combinatie van een GLP-1-analoog met insuline wordt verlengd.

PW Magazine 50, jaar 2011 - 09-12-2011

Vandetanib krijgt positief advies

Het CHMP heeft een positief advies gegeven voor Caprelsa (vandetanib).

PW Magazine 49, jaar 2011 - 09-12-2011

Recall antikankermiddelen

Er bestaat een risico op verontreiniging van de geneesmiddelen Busilvex, Velcade, Vidaza, Caelyx en Vistide.

PW Magazine 49, jaar 2011 - 09-12-2011

Toch akkoord over doorstart van LSP

Afspraken minister en koepels over infrastructuur

De infrastructuur van het landelijk schakelpunt (LSP) blijft behouden. Er komt een elektronisch patiëntdossier onder de naam 'persoonlijk gezondheidsdossier'. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) is dat overeengekomen met de koepels van apothekers (KNMP), huisartsen (LHV) en huisartsenposten (VHN).

PW Magazine 50, jaar 2011 - 08-12-2011 1 reactie

Kanker vaak vermijdbaar

Ongeveer 40% van alle kankergevallen is vermijdbaar. Dat blijkt uit een studie van Cancer Research uit het Verenigd Koninkrijk.

PW Magazine 50, jaar 2011 - 08-12-2011

Sepsis: cefazoline goed alternatief voor vancomycine

Het antibioticum cefazoline is een goed alternatief voor vancomycine bij bepaalde vormen van sepsis. Binnen 48 uur na start met cefazoline zijn geen bacteriën meer aantoonbaar in de bloedbaan. Dit blijkt uit onderzoek van Marieke Hemels aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Drie vragen aan Hemels.

PW Magazine 49, jaar 2011 - 08-12-2011

Document acties

Back to top