Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onderzoek naar antibioticum fosfomycine

PW06 - 07-02-2019
In het kader van de stijgende antibioticaresistentie is het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA), op verzoek van het Duitse geneesmiddelagentschap (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin­produkte), een onderzoek gestart naar geneesmiddelen die het antibioticum fosfomycine bevatten.
Onderzoek naar antibioticum fosfomycine

Bacteriën lijken namelijk minder resistent voor dit antibioticum. Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de EU-lidstaten in de registraties voor gebruik en doseringen van deze producten.

De humane geneesmiddelencommissie van het EMA, de CHMP, neemt de beschikbare data onder de loep en adviseert daarmee of een herziening nodig is van de Europese handelsvergunningen voor fosfomycine-bevattende geneesmiddelen. In het bijzonder wordt gekeken naar de indicaties en dosis van fosfomycine, en de adequaatheid van informatie over veiligheid en farmacologische eigenschappen in het licht van de huidige kennis over antibacteriële therapie.

Document acties

gearchiveerd onder: Antibioticaresistentie, EMA, Fosfomycine
Back to top