Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CBS: 30% zorginstellingen is verliesgevend

PW06 - 02-02-2018
Bijna een op de drie zorginstellingen in de grootste zorgsectoren was verliesgevend in 2016. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
CBS: 30% zorginstellingen is verliesgevend

In de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector was het percentage verliesgevende instellingen het hoogst met 39%. Alleen in de ziekenhuissector daalde vorig jaar het aantal instellingen met rode cijfers.

Bij alle sectoren was het resultaat voor belastingen in 2016 lager dan in 2015, maar het resultaat verschilde sterk per zorgsector. Ziekenhuizen presteerden in absolute zin het best met een resultaat voor belastingen van € 458 miljoen. Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen leden in 2016 als enige sector verlies met een negatief resultaat voor belastingen van € 65 miljoen.

In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten waren ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg het meest winstgevend. Het resultaat voor belasting bedroeg daar 1,7% van de totale bedrijfsopbrengsten.

In alle vier zorgsectoren zijn de bedrijfskosten sterker gestegen dan de bedrijfsopbrengsten. Naast structurele cao-loonsverhogingen namen de personeelskosten toe door een nieuwe cao-regeling voor de onregelmatigheidstoeslag. Deze regeling is met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2012, waardoor in 2016 een extra kostenpost is ontstaan.

Alleen in de gehandicaptenzorg is het personeelsbestand toegenomen, met ruim tweeduizend voltijdbanen. In de andere drie sectoren daalde het aantal voltijdbanen: in de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector het meeste met zesduizend – een daling van 2,4% ten opzichte van 2015.

Document acties

Back to top