Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Advies: gebruik ingenolmebutaat-gel onderbreken

PW05 - 30-01-2020
De Pharmacovigilance Risk Assess­ment Committee (PRAC), de veiligheidscommissie van het EMA, adviseert patiënten de behandeling met ingenolmebutaat-gel (Picato) te onderbreken, terwijl de commissie het onderzoek naar de veiligheid van het middel voortzet. Ingenolmebutaat-gel wordt gebruikt bij de behandeling van de huidaandoening actinische keratose.
Advies: gebruik ingenolmebutaat-gel onderbreken

De PRAC startte in september vorig jaar met een herbeoordeling van de gegevens over huidkanker bij patiënten die ingenolmebutaat gebruiken. De resultaten van een drie jaar durend onderzoek met 484 patiënten dat ingenolmebutaat-gel vergeleek met imiquimod-crème, laten een hogere incidentie van huidkanker zien op de plaats van behandeling bij gebruik van ingenolmebutaat ten opzichte van met imiquimod (3,3% versus 0,4%).

In een ander, acht weken durend onderzoek met 1262 patiënten ontwikkelde 1% van de deelnemers in de groep die met ingenolmebutaat werd behandeld huidkanker en 0,1% in de controle-arm met een indifferent middel. Vier klinische studies met 1234 patiënten naar ingenoldisoxaat, een aan ingenolmebutaat gerelateerd middel, was de incidentie van huidkanker groter bij gebruik van ingenoldisoxaat dan in de controlegroep (7,7% versus 2,9%).

Er blijven onzekerheden over de relatie tussen ingenolmebutaat en huidkanker bestaan. Omdat er alternatieve behandelingen beschikbaar zijn, raadt de PRAC als voorzorgsmaatregel toch opschorting van de handelsvergunning aan gedurende het vervolgonderzoek.

Zorgverleners moeten patiënten die ingenolmebutaat hebben gebruikt aanraden waakzaam te zijn op mogelijke huidlaesies. Als deze ontstaan moeten ze snel contact zoeken met een arts. Artsen moeten stoppen met het voorschrijven van ingenolmebutaat-gel en een andere behandeloptie overwegen.   

Document acties

Back to top