Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meten hersenactiviteit voorspelt effect antidepressiva

PW5 - 27-01-2021
Door de hersenactiviteit te meten met een EEG kan een psychiater beter antidepressiva voorschrijven dan op basis van de traditionele manier, met observatie en een gesprek. Dat concluderen onderzoekers van het Amsterdam UMC.
Meten hersenactiviteit voorspelt effect antidepressiva

Voorschrijven op basis van een EEG laat zien dat de respons op geneesmiddelen verbetert en dat het aantal personen bij wie de klachten verdwijnen bijna verdubbelt, aldus de onderzoekers, die hun studie hebben gepubliceerd in het tijdschrift European Neuropsychopharmacology.

Volgens de onderzoekers is dit de eerste studie die laat zien dat hersenactiviteit een betere voorspeller is van het effect van geneesmiddelen dan de diagnose depressie zelf.

Voor dit onderzoek is een algoritme ontwikkeld dat de hersenactiviteit analyseert, om te voorspellen welke van de drie type antidepressiva het best past bij de patiënt. In eerdere studies hebben de onderzoekers bij meer dan duizend patiënten biomarkers gevonden die samenhingen met een response op antidepressiva. Vervolgens is deze werkwijze toegepast bij 70 patiënten en vergeleken met 52 patiënten die een gebruikelijke behandeling kregen. Hieruit bleek dat het voorschrijven met behulp van een algoritme beter scoorde dan de gebruikelijke methode.

Volgens de onderzoekers is het nu zaak dit onderzoek te herhalen bij grotere groepen, om te kijken of de nieuwe werkwijze breder ingang kan vinden in de praktijk van de psychiatrie.

Document acties

gearchiveerd onder: Amsterdam UMC, EEG, antidepressiva
Back to top