Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: lokale en orale behandeling schurft even effectief

PW16 - 11-04-2023
Zowel de lokale behandeling met bijvoorbeeld permetrine als de orale behandeling met ivermectine vormen de eerste stap in de medicamenteuze therapie van schurft, geeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) aan. Hiermee sluit de huisartsenorganisatie zich aan bij de behandeladviezen in de LCI-richtlijn Scabiës.
NHG: lokale en orale behandeling schurft even effectief

In de behandelrichtlijn over schurft (scabiës) van het NHG uit 2020 wordt de voorkeur gegeven aan lokale behandeling, vanwege de geringere kans op systemische bijwerkingen. Dit advies is tijdelijk vervangen door het LCI-advies, omdat het NHG het tijdens de huidige uitbraak onwenselijk vindt dat hulpverleners verschillende behandeladviezen geven. Daarnaast geeft lokale behandeling met permetrine weliswaar soms een snellere verbetering van de klachten, maar blijkt deze therapie even effectief als ivermectine oraal.      

Ook adviseert het NHG de behandeling na zeven dagen te herhalen. Dit was voorheen na zeven tot veertien dagen. Daarnaast moeten kinderen van 12 jaar of jonger - in plaats van tot 2 jaar - ook het gezicht, de nek, de hoofdhuid en de oren insmeren bij lokale behandeling en kunnen kinderen met een gewicht vanaf 4 kg - in plaats van 15 kg - ivermectine oraal gebruiken.

De NHG-Behandelrichtlijn Scabiës wordt momenteel herzien. Na publicatie van de nieuwe richtlijn, naar verwachting eind 2023, zal deze weer leidend zijn voor huisartsen.

Document acties

Back to top