Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Groen licht voor zeven middelen

PW09 - 27-02-2019
Voor zeven middelen heeft de CHMP een positief advies gegeven voor uitbreiding van de indicatie. Emicizumab (Hemlibra) is bestemd voor profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie A – congenitale factor VIII-deficiëntie – met antistoffen tegen factor VIII, maar nu ook voor patiënten met een ernstige vorm (factor VIII < 1%) zonder antistoffen.
Groen licht voor zeven middelen

Pembrolizumab (Keytruda) is in combinatie met carboplatine en paclitaxel of nab-paclitaxel (als nanodeeltjes aan albumine gebonden) ook geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassenen met gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom in de longen (niet-kleincellig). Daarnaast kreeg rituximab (MabThera) een positief advies voor de behandeling van matig tot ernstig pemphigus vulgaris (PV), een auto-immuunziekte waarbij blazen, bloedingen en korsten voorkomen in de mond en mondholte. Voor de behandeling van chronische hepatitis C is glecaprevir/pibrentasvir (Maviret) nu ook bestemd voor adolescenten tussen de 12 en 18 jaar. Abatacept (Orencia) is bij polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA) ook geïndiceerd als monotherapie wanneer sprake is van een intolerantie voor methotrexaat of als behandeling met methotrexaat niet kan. Kinderen met pJIA komen in aanmerking voor combinatietherapie van abatacept met methotrexaat wanneer ze inadequaat reageren op andere DMARD’S (disease-modifying antirheumatic drugs).

Alirocumab (Praluent) krijgt ook een positief advies voor de behandeling van volwassenen met vastgestelde cardiovasculaire ziekte door atherosclerose in combinatie met een statine (in de maximaal getolereerde dosis) en eventueel andere lipidenverlagende middelen. Patiënten die statines niet verdragen of een contra-indicatie ervoor hebben, kunnen alirocumab alleen of met andere lipidenverlagende middelen gebruiken.

Als eerstelijnsbehandeling van uitgezaaid niet-kleincellig longcarcinoom – anders dan plaveiselcelcarcinoom – is atezolizumab goedgekeurd in combinatie met bevacizumab, paclitaxel en carboplatine; bij patiënten met EGFR- of ALK-mutaties alleen na eerdere doelgerichte therapie.

Document acties

gearchiveerd onder: Abatacept, Emicizumab, Pembrolizumab, Rituximab, CHMP
Back to top