Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

‘Een kind van anderhalf met een maagzweer is toch wel heel gek’

Meldcode voor apothekers die kindermishandeling signaleren

Het vermoeden dat een anderhalf jaar oud kind door de moeder werd gedrogeerd met benzo’s, was voor apotheker Katja Kok-van Oirschot aanleiding melding te doen van kindermishandeling. “Het is je plicht als zorgverlener.” Sinds kort is er de meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’.

PW08 - 23-02-2018 | door Frans van den Houdt

Medicatiebeoordelingen voorzien in behoefte patiënt

Apotheker wordt beter zichtbaar voor medicijngebruiker

Medicijngebruikers en mantelzorgers hebben behoefte aan expliciete aandacht voor herhaalmedicatie, medicatieverificatie, therapietrouwproblemen en interacties. Medicatiebeoordelingen kunnen voorzien in deze behoeften. Hierdoor worden apothekers ook beter zichtbaar voor medicijngebruikers. Dit blijkt uit onderzoek van Zorgbelang Groningen en RUG/UMCG.

PW08 - 23-02-2018 | door S.Crutzen, B. Marijnissen, K. Taxis en P. Denig

Hogere spiegel ribavirine geeft betere genezingskans hepatitis C

Antwoorden op farmacologische vraagstukken betreffende direct-acting antivirals

Metformine kan worden gecombineerd met de direct-acting antiviral (DAA) daclatasvir, zolang de bijwerkingen worden gecontroleerd. En voor patiënten bij wie een DAA niet voldoende is, kan ribavirine worden toegevoegd om de kans op klaring van het virus te vergroten. Dit zijn enkele conclusies uit het promotieonderzoek van Elise Smolders.

PW08 - 23-02-2018 | door E.J. Smolders, C.T.M.M. de Kanter, J.P.H. Drenth en D.M. Burger

Opname medicatiebeoordeling in ketenzorg is ‘kwaliteitsimpuls’

Apotheker in zorggroep is onderdeel multidisciplinair team zorgverleners

Huisartsenzorggroep DOH in Eindhoven heeft, in samenwerking met een zorggroep voor apothekers, de farmacotherapie verbeterd door medicatiebeoordelingen op te nemen in de ketenzorg. Mede door deze georganiseerde samenwerking nemen huisartsen 77% van alle adviezen over van de apotheker.

PW08 - 23-02-2018 | door Maarten Klomp, Olga Moonen, Natasha Verbakel, Anne Marie der Kinderen

'Dit is mijn kanker, mijn leven, mijn gevecht'

Ovariumcarcinoompatiënt Linda Snoep nam heft in eigen hand

Ze veranderde van ‘gelaten’ patiënt die Netflixend de dag doorkwam in een vechter voor haar beste overlevingskans. Haar ovariumcarcinoom stortte Linda Snoep in een “bijzonder zware” periode, die haar leven voorgoed veranderde. “Het onbezorgde is weg. Ik leef met de dood dichtbij; het is niet anders.”

PW07 - 16-02-2018 | door Annemiek Veelenturf

Tumorinfiltrerende lymfocyten succesvol tegen melanoom

Ex vivo-opgekweekte, lichaamseigen T-cellen als geneesmiddel bij metastasen

Melanoom is een tumortype met een hoge infiltratie van tumorreactieve T-cellen die gebruikt kunnen worden als behandeling. Neo-antigenen blijken een belangrijke target voor deze tumorinfiltrerende lymfocyten (TIL). Momenteel loopt een multicentrische fase III-studie naar de progressievrije overleving na TIL-therapie.

PW07 - 16-02-2018 | door Joost H. van den Berg, Bastiaan Nuijen, Jos. H. Beijnen en John B.A.G. Haanen

Farmacogenetica mogelijk zinvol bij gebruik sunitinib

CYP3A5- en ABCB1-varianten voorspellen effect behandeling

Uit een groot multicentrumonderzoek blijkt dat kleine variaties in het DNA voorspellend kunnen zijn voor de behandeluitkomst van sunitinib, het eerstekeuzemiddel bij patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom. Momenteel krijgen sommige patiënten ernstige bijwerkingen, terwijl bij anderen helemaal geen effect van de behandeling wordt gezien.

PW07 - 16-02-2018 | door Meta Diekstra, Henk-Jan Guchelaar, Hans Gelderblom en Jesse Swen

Kankertherapie stuk goedkoper met de komst van biosimilars

Vier gelijkwaardige varianten in aantocht voor borstkankermiddel trastuzumab

Van drie veel gebruikte oncolytica – rituximab, trastuzumab en bevacizumab – zijn of komen binnenkort de eerste biosimilars beschikbaar. Hiermee kan een enorme besparing worden gerealiseerd. “Uitleg aan oncologen over het ontwikkelmodel van biosimilars is daarvoor van belang”, stelt internist Anton Franken. “Zo is niet voor elke indicatie klinisch onderzoek nodig.”

PW07 - 16-02-2018 | door Cindy Reinders

Hyperthermische chemospoeling geeft patiënt langere overleving

Platinagevoeligheid en BRCA-mutatie bepalen behandelstrategie ovariumcarcinoom

De silent killer eierstokkanker wordt vaak pas laat ontdekt door vage klachten en recidiveert in veel gevallen. Een operatie gevolgd door chemo-therapie is de behandeling van eerste keus. Medisch oncoloog dr. Nelleke Ottevanger: “Veel patiënten beginnen als platinasensitief, maar hoe vaker de kanker terugkeert, hoe meer platinaresistent iemand wordt.”

PW07 - 16-02-2018 | door Maarke Roelofs

Immunotherapie veelbelovend bij behandeling mesothelioom

Recente stappen en nieuwe strategieën bij ontwikkeling antikankermiddelen

Het gebruik van een nieuwere studieopzet kan leiden tot betere resultaten bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. Ook kunnen biomarkers zoals BRAF helpen bij patiëntselectie, blijken antilichamen tegen geneesmiddelen zeer relevant en heeft pembrolizumab veelbelovende effecten in mesothelioom, aldus promovenda Emilie van Brummelen.

PW07 - 16-02-2018 | door Emilie M.J. van Brummelen

Met RALPH betere begeleiding bij gebruik geneesmiddelen

Verbetering herkenning patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden

De RALPH-gesprekshandleiding (Recognizing and Addressing Limited Pharmaceutical Literacy), ontwikkeld door NIVEL en UPPER, ondersteunt het apotheekteam bij het tijdig herkennen van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Deze patiënten hebben moeite met het begrijpen, vinden en toepassen van informatie over gezondheid en medicijnen en lopen hierdoor risico’s.

PW06 - 09-02-2018 | door Marcia Vervloet, Daphne Philbert, Liset van Dijk en Ellen Koster

Overstappen op een nieuw AIS: apothekers over hun ervaringen

Nieuwkomers Promedico en ChipSoft implementeren AIS in eerste apotheken

Voor de openbare apotheek zijn vorig jaar twee nieuwe apotheek-informatiesystemen (AIS) gelanceerd door softwareleveranciers ChipSoft en Promedico. Apothekers Imma Boiten en Kees Steenbeek waagden beiden de sprong en stapten over op deze compleet nieuwe systemen. “Wennen aan een AIS en tegelijk switchen naar papierloos werken is behoorlijk ingrijpend.”

PW06 - 09-02-2018 | door PW

Parkinsonpatiënt weet niet goed wat apotheek kan doen

Proactief apotheekteam nodig om behoeften patiënt in kaart te brengen

Parkinsonpatiënten hebben behoefte aan meer informatie over hun medicatiegebruik, maar weten niet dat ze hiervoor bij de apotheek terechtkunnen. Een proactieve houding van apotheker en apotheekteam kan helpen de zorg voor deze patiënten te verbeteren. Dit concluderen drie masterstudenten Farmacie van de Universiteit Utrecht op basis van eigen onderzoek.

PW05 - 02-02-2018 | door Daniëlle Hofland, Rawina Talwar en Xiang Zheng

Harde strijd met concurrent over patiëntgegevens

Apotheker niet verantwoordelijk voor bewerking dossiers overstappende patiënten

Na het openen van een nevenvestiging ontstond een strijd tussen twee apothekers omdat veel patiënten overstapten naar deze nieuwe apotheek. De voormalig apotheker van deze patiënten vond dat op de nevenvestiging niet goed werd omgegaan met de patiëntgegevens en diende hierover tevergeefs een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege.

PW05 - 02-02-2018 | door Catelijne Bach en Niek van Barschot

Minder ziekenhuisopnames door apotheker in het huisartsenteam

Apotheker-farmacotherapeut houdt spreekuur met patiënt over medicijnproblemen

Geneesmiddelgerelateerde problemen en zelfs ziekenhuisopnames kunnen worden voorkomen door betere farmacotherapeutische zorg. Openbaar apothekers lukt dat vaak onvoldoende omdat het afleverproces centraal staat. Uit het POINT-onderzoek blijkt dat de toevoeging van een apotheker-farmacotherapeut aan het huisartsenteam het risico op medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames verkleint.

PW05 - 02-02-2018 | door Ankie Hazen

Weinig reden om bij start van insuline voor glargine te kiezen

Factcheck: minder hypoglykemieën met insuline glargine?

NPH-insuline is eerste keus voor patiënten met diabetes mellitus type 2 die starten met insuline. Toch starten veel patiënten direct met insuline glargine, vanwege het lage risico op hypoglykemieën. Er is echter alleen een verschil in het aantal nachtelijke hypo’s en het absolute verschil is klein. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik bestempelt de factcheck daarom als: deels waar.

PW05 - 02-02-2018 | door D. van Dalfsen, M. Dankers, A. Lambooij

Orodispersible film uitkomst voor bereidingen op maat

Patiëntgroepen als ouderen en kinderen profiteren van orale toedieningsvorm

De orale toedieningsvorm ‘orodispersible film’ is uitermate geschikt voor bereidingen op maat, bijvoorbeeld voor ouderen en kinderen voor wie op de markt verkrijgbare geneesmiddelen niet altijd bruikbaar zijn. Deze preparaten dragen bij aan een flexibele manier van doseren, vergroten daarmee de therapietrouw en verbeteren zo het farmacotherapeutische effect, betoogt promovenda Caroline Visser.

PW05 - 02-02-2018 | door Caroline Visser

'Met die plaatjes erbij begrijp ik het tenminste'

Pictogrammen helpen laaggeletterden hun gezondheid in eigen hand te nemen

Zo’n 12% van de Nederlandse bevolking tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Als patiënt hebben deze mensen vaak moeite met het begrijpen van medicatie-instructies, waardoor ze verhoogde gezondheidsrisico’s lopen. Realistische, verhalende pictogrammen kunnen laaggeletterde patiënten ondersteunen bij het begrijpen van geneesmiddelinformatie, blijkt uit promotieonderzoek van Mara van Beusekom.

PW04 - 26-01-2018 | door Mara van Beusekom

Model voorspelt slagen behandeling hartfalen

Slechts klein aantal patiënten behaalt in richtlijn aanbevolen medicatiedosis

Het risico dat een patiënt loopt om te overlijden door hartfalen of te worden opgenomen voor de ziekte kan worden voorspeld, concludeert Wouter Ouwerkerk na promotieonderzoek. Hij ontwikkelde een model dat patiënten identificeert die waarschijnlijk de aanbevolen medicamenteuze behandeling niet behalen.

PW04 - 26-01-2018 | door Wouter Ouwerkerk

Geneesmiddelenstudies vaak inefficiënt en niet transparant

Promotie: doelmatigheid en transparantie van onderzoek onder druk

Een groot deel van de klinische geneesmiddelenstudies in Nederland blijkt niet te worden gepubliceerd en leidt niet tot een nieuw geregistreerd product. Dat concludeert promovendus Sander van den Bogert die 622 studies onderzocht. “Overheden, onderzoeksinstellingen en fabrikanten moeten geneesmiddelonderzoek volledig transparant maken.”

PW04 - 26-01-2018 | door Sander van den Bogert

Document acties

Back to top