Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Advies voor huisarts die DOAC wil voorschrijven: kies er één

Antistollingsbeleid aangepast in twee NHG-standaarden

Dat DOAC’s een gelijkwaardig alternatief zijn voor cumarines staat nu in de huisartenrichtlijnen Diepe veneuze trombose en longembolie en Atriumfibrilleren. Als er geen contra-indicaties zijn en de balans doorslaat naar een DOAC, adviseert het NHG om met één ervaring op te doen. Let wel: elk middel heeft zijn eigen voor- en nadelen.

PW37 - 15-09-2017 | door Cindy Reinders

Metformine: ondanks hoge leeftijd nog springlevend

Naast bloedglucoseverlaging nog diverse andere therapeutische effecten

Nieuwe feiten maken dat de rol van metformine nog lang niet is uitgespeeld. Integendeel: door vele nieuwe toepassingen lijkt metformine inmiddels de status van ‘wondermiddel’ te krijgen. Binnen het geweld van dure innovaties is toepassing van en verder onderzoek naar oude en goedkope middelen zoals metformine een goede investering.

PW37 - 15-09-2017 | door Koos Brouwers, Peter Nieboer en Bob Wilffert

Soepele medicatieoverdracht dankzij integratie apotheken

Ziekenhuisapotheek en poliklinische apotheek vormen eenheid

Verrassend, vinden veel collega’s in andere zorginstellingen de werkwijze van het St. Antonius Ziekenhuis, waar gestreefd wordt naar een volledige integratie van ziekenhuisapotheek en poliklinische apotheek. “Patiënten worden tegenwoordig sneller ontslagen en gaan naar huis met complexe zorg, waardoor integratie van klinische en poliklinische kennis steeds belangrijker wordt.”

PW37 - 15-09-2017 | door Frans van den Houdt

Perspectief bij colorectaal carcinoom met BRAF-mutatie

Rationele combinatietherapie 'verslaat' resistentiemechanisme

Patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) bij wie de tumor een BRAF-mutatie bevat, hebben een uitzonderlijk slechte prognose. Standaardbehandelingen zijn weinig effectief. De eerste klinische studie waarin een rationele combinatietherapie van twee doelgerichte geneesmiddelen is onderzocht laat echter bemoedigende antitumoractiviteit zien.

PW36 - 08-09-2017 | door Robin M.J.M. van Geel, Jos H. Beijnen en Jan H.M. Schellens

'Succesvol bevolkingsonderzoek darmkanker kan nóg effectiever'

Onder meer DNA-test kan extra gezondheidswinst opleveren

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is effectief en levert veel gezondheidswinst op, maar kan beter. Mogelijk door in de toekomst gebruik te maken van een DNA-test, stelt Marjolein Greuter, onderzoeker aan het VUmc. “De gezondheidswinst is aanzienlijk.”

PW36 - 08-09-2017 | door Frans van den Houdt

Chemo dringt onvoldoende door in tumor van alvleesklierkanker

Netwerk van bindweefsel en eiwitten houdt oncolytica tegen

Ondanks een aantal stappen voorwaarts is de prognose voor patiënten met alvleesklierkanker nog steeds slecht. Vijf jaar na de diagnose is minder dan 5% nog in leven. Oncoloog Hanneke Wilmink legt uit “dat het stroma om de kankercellen heen, ervoor zorgt dat de chemo onvoldoende binnendringt.” Hoop vestigt zij op een middel dat dit netwerk kan afbreken.

PW36 - 08-09-2017 | door Cindy Reinders

Uracilbelastingtest voorkomt bijwerkingen fluorouracil

DPD-fenotypering voorafgaand aan behandeling met fluoropyrimidines

10-30% van de patiënten die behandeld worden met fluorouracil of capecitabine ervaart ernstige bijwerkingen met ziekenhuisopname of zelfs overlijden tot gevolg. Het enzym dihydropyrimidinedehydrogenase (DPD) speelt hierbij een belangrijke rol. Een orale uracilbelastingtest is geschikt om voorafgaand aan behandeling de enzymactiviteit vast te stellen.

PW36 - 08-09-2017 | door Maurice van Staveren

Vaccin voor erfelijke darmkanker

Mensen met het Lynch-syndroom hebben grote kans op tumoren

Hoop is er voor patiënten die een verhoogde kans hebben op darmkanker doordat ze bepaalde afwijkende genen hebben. Eerste stappen zijn gezet naar een vaccin dat tumorgroei moet voorkomen. Groot klinisch onderzoek moet echter nog volgen.

PW36 - 08-09-2017 | door Cindy Reinders

'Elke gunstige CT-scanuitslag geeft een driemaandse horizon'

Alvleeskliertumor van Sako Zeverijn lijkt zich in rust te bevinden

Dankzij chemokuren en – wie weet – zijn deelname aan een trial met olaparib lijkt de alvleeskliertumor van Sako Zeverijn nu onder controle. De diagnose bracht het gezin aanvankelijk in totale verbijstering, en nog is iedereen zich bewust van de gevaren die dreigen. “Maar er is een lichtpunt gekomen.”

PW36 - 08-09-2017 | door Annemiek Veelenturf

Iconen zorgen voor beter begrip van de werking van medicijnen

Validatieonderzoek Vrije Universiteit toont nut aan

Iconen op medicijnverpakkingen helpen om de werking van geneesmiddelen beter te begrijpen, blijkt uit onderzoek van studenten Communicatie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zowel moeilijke als makkelijke iconen worden, na uitleg, herkend en onthouden. Vooral laaggeletterden hebben hierbij veel baat.

PW35 - 01-09-2017 | door Farhaana Salarbux, Jasmin van Eekelen, Lennard Dubbeld, Charly Groenendijk en Reinier Maartense

Dilemma's in de grensstreek

Belg aan de balie met recept dat risico geeft op interacties

Nederlandse apothekers in de grensstreek zien regelmatig patiënten uit België of Duitsland aan hun balie met een recept. Culturele verschillen tussen buurlanden die doorwerken in de zorgverlening stellen apothekers daarbij soms voor problemen.

PW35 - 01-09-2017 | door Nienke Oosterhof en Ad Hoevenaars

Antistofvorming kan medicijn hinderen in werkzaamheid

Nog veel vragen over vorming antistoffen bij biologicals

Een belangrijke complicatie van de behandeling met biologicals en biosimilars is de vorming van antistoffen die de werking tegengaan. Dit artikel behandelt de belangrijkste uitdagingen. “Voor alle ziekten (uitgezonderd factor VIII) bestaat een gebrek aan goede assays die inhibitie van het gebruikte middel in vitro kunnen aantonen.”

PW35 - 01-09-2017 | door Anouk Donners, Shermarke Hassan, Karin Rademaker en Cees Smit

Ernst toxiciteit is leidend

Meer eenheid in teksten voor afhandeling van serotonerge interacties

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) en de Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) hebben de adviezen en teksten bij serotonerge interacties bijgewerkt en gestroomlijnd.

PW35 - 01-09-2017 | door Annemarie Heersche, Marianne le Comte en Arjan Polderman

Goede communicatie essentieel bij overstap biological op biosimilar

Overzetten kan bijdragen aan het drukken van de zorgkosten

Het overstappen van biologicals op biosimilars is een ingewikkeld proces. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen is communicatie tussen zorgverleners en patiënten essentieel, concluderen Utrechtse farmaciestudenten na onderzoek. “Monitoren van patiënten tijdens de overstap en het landelijk delen van data draagt bij aan vertrouwen.”

PW35 - 01-09-2017 | door E.A. Bazelmans, M.M. van Bommel, S.E. van den Hoek, E.J, Ruiter, K. Velthuis

Verhoog niveau assistenten

Ziekenhuisapotheken moeten investeren in stageplekken

De niveauverschillen tussen apothekersassistenten werkzaam in het ziekenhuis zijn soms erg groot. Ziekenhuisapotheken moeten zich daarom samen met ROC’s meer inzetten om het startniveau van pas afgestudeerde assistenten te verbeteren.

PW35 - 01-09-2017 | door Reinier van Hest

Van cellijn tot geneesmiddel: geboorte van een biological

Blik achter de schermen bij de productie van monoklonale antilichamen

Dag en nacht draaien de bioreactoren om vijf soorten monoklonale antilichamen te produceren. In de toekomst komen hier ook vaccins tegen ziekten als hiv en ebola bij. Een uniek kijkje achter de schermen bij Janssen Biologics in Leiden. “De productie is een continu proces dat nooit stilligt.”

PW35 - 01-09-2017 | door Maarke Roelofs

Gebruik spuitje even voordoen maakt doseren betrouwbaarder

Studie naar doseervoorwerpen bij vloeibare orale toedieningsvormen

Dranken, siropen en suspensies voor oraal gebruik worden in de apotheek voorzien van een doseervoorwerp: een lepel, maatbeker, spuit of pipet. Voor een nauwkeurige afmeting van een klein volume is een (smalle) maatbeker of doseerspuit het meest geschikt. Het is raadzaam het gebruik van het spuitje een keer voor te doen. Dit blijkt uit een klein onderzoek door studenten farmacie van Universiteit Utrecht.

PW 33 - 18-08-2017 | door Yvonne H. Tak

‘Evidence-based is nooit het finale oordeel’

RVS-voorzitter Pauline Meurs wijst op meer kennisbronnen dan wetenschap

De illusie van evidence-based practice, de overmedicalisering van de maatschappij en investeren in een gezonde samenleving; de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving publiceerde dit jaar een aantal spraakmakende adviezen. “Er zijn meer belangrijke kennisbronnen dan alleen de wetenschap.”

PW 33 - 18-08-2017 | door Frans van den Houdt

Zelf biologicals bereiden

Magistrale middelen voor therapie op maat tegen lagere kosten

Een utopie lijkt werkelijkheid te worden bij het lezen van het commentaar van Huub Schellekens in Nature Biotechnology van juni 2017. Koos Brouwers ziet kansen voor magistrale bereiding van biologicals, zeker in de ziekenhuisfarmacie.

PW 33 - 18-08-2017 | door J.R.B.J. Brouwers

Hyperthermie verbetert aanpak van baarmoederhalskanker

Warmte maakt tumor gevoeliger voor radio- en chemotherapie

Hoe meer DNA-schade er in tumorcellen zit, hoe sneller de cellen doodgaan. Hyperthermie versterkt de effecten van bestraling en chemotherapie, onder andere door een vergroting van de DNA-schade. Aangezien hyperthermie zelf geen directe DNA-schade geeft, veroorzaakt het geen extra bijwerkingen.

PW 33 - 18-08-2017 | door Arlene L. Oei

Document acties

Back to top