Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Mildere presentatie bloeding onder factor Xa-remmer

Inzicht in ernst bloedingen factor Xa-remmers versus vitamine K-antagonisten

Factor Xa (fXa)-remmers voor de behandeling van veneuze trombo-embolieën veroorzaken niet alleen minder majeure bloedingen dan vitamine K-antagonisten, ze hebben ook een mildere klinische presentatie. Dat toont het promotieonderzoek van Suzanne Bleker aan. “Deze bevindingen kunnen artsen sterken in het voorschrijven van fXa-remmers.”

PW21en22 - 25-05-2018 | door Suzanne Bleker

PainCart draagt bij aan ontwikkeling pijnstillers

Analgetische effecten meten met een batterij pijntesten

Potentieel nieuwe pijnstillers kunnen worden ontwikkeld door be-staande aangrijpmechanismen te verbeteren of door nieuwe aangrijp-mechanismen te ontdekken. Hierbij kan de PainCart, een batterij van testen die verschillende pijnmodellen combineert, van nut zijn. Dat concludeert Pieter Okkerse op basis van zijn promotieonderzoek.

PW21en22 - 25-05-2018 | door Pieter Okkerse

Kankerpatiënten met hoog risico VTE gebaat bij DOAC’s

Ruimte voor verbetering bij preventie en behandeling veneuze trombo-embolie

Kankerpatiënten met een hoog risico op veneuze trombo-embolie kunnen baat hebben bij het preventief voorschrijven van medicijnen die de kans op bloedstolling voorkomen zoals directe orale anti-coagulantia (DOAC’s). Het is echter nog onduidelijk hoe deze groep het beste geïdentificeerd kan worden, concludeert Nick van Es.

PW21en22 - 25-05-2018 | door Nick van Es

Magistrale bereiding als breekijzer Big Pharma

De overheid moet voortouw nemen als beschermer van burgers

In de discussie over dure geneesmiddelen wordt steeds nadrukkelijker ook magistrale bereiding gepresenteerd als een mogelijke oplossing. Apotheker Richard van Slobbe pleit voor een gedegen strategie – een drietrapsraket – om de Big Pharma daadwerkelijk en structureel te kunnen aanpakken.

PW21en22 - 25-05-2018 | door Richard van Slobbe

Meer inzicht in risico’s gebruik medicijnen in lactatieperiode

PREGnant-register vergroot kennis over mogelijk effect medicatie bij borstvoeding

Geneesmiddelgebruik kan een rol spelen bij de keuze om borstvoeding te geven. Vaak wordt onnodig afgezien van borstvoeding omdat mogelijke risico’s worden overschat. Belangrijk is af te wegen welk geneesmiddel de voorkeur heeft en of de borstvoeding voortgezet kan worden. Zwangerschapsregister pREGnant geeft inzicht in geneesmiddelgebruik tijdens de borstvoedingsperiode.

PW20 - 18-05-2018 | door Saskia Vorstenbosch

Luchtverontreiniging doet schade aan kinderbrein

Onderzoek naar gevolgen blootstelling fijnstof tijdens zwangerschap

Een hogere blootstelling aan fijnstof tijdens de zwangerschap is gerelateerd aan een dunnere hersenschors in de frontale en pariëtale gebieden van jonge kinderen tussen 6 en 10 jaar oud. Dit beïnvloedt het vermogen om gedrag te remmen (inhibitie). Dit blijkt uit een studie naar het verband tussen blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens de zwangerschap en de ontwikkeling van de hersenen.

PW20 - 18-05-2018 | door M.J. Lubczyńska en H. El Marroun

Doseeradvies voor neonaat

Neodose-project: wetenschappelijke onderbouwing van medicijngebruik

Het Neodose-project wil landelijke doseeradviezen opstellen voor veelgebruikte geneesmiddelen bij neonaten. Het project is een initiatief van het Kinderformularium en de werkgroep Neonatale Farmacologie. Doel is harmonisatie van medicijngebruik bij pasgeboren baby’s.

PW20 - 18-05-2018 | door Marika de Hoop-Sommen

‘Elk kind met kanker doet mee aan onderzoek’

Voor elke behandeling geldt: resultaten verzamelen en evalueren

“Van elk kind met kanker kunnen we leren”, zegt Lidwien Hanff, het hoofd van de gloednieuwe apotheek van het Prinses Máxima Centrum. “Als we van elke behandeling data verzamelen, kunnen we bijvoorbeeld een groep definiëren die met minder intensieve chemotherapie toekan.” Zij wil graag bijdragen aan onderzoek naar betere behandelingen, maar eerst “veilig open”.

PW20 - 18-05-2018 | door Cindy Reinders

‘Pas op met alcohol’

Therapietrouw van 12-jarige met epilepsie

Op je elfde starten met medicatie om epileptische aanvallen te voorkomen is niet niks, schrijft Margit Kranenburg, moeder van een 12-jarige epilepsiepatiënt. “Toch slikt hij zijn pillen braaf; het enige wat hij actief kan doen tegen plotselinge aanvallen.”

PW20 - 18-05-2018 | door Margit Kranenburg

Afhandeling interactie complex

Tyrosinekinaseremmers en maagzuurremmers laten zich lastig uit elkaar houden

De Werkgroep Interacties oncologische middelen heeft het advies bij de interactie van tyrosinekinaseremmers en maagzuurremmers opnieuw herzien. Het beste is de maagzuurremmer éénmaal per dag te slikken in de ochtend, twee uur na de tyrosinekinaseremmer. Mogelijk biedt cola ook uitkomst.

PW20 - 18-05-2018 | door Brigit Wensveen, Roelof van Leeuwen en Arjan Polderman

Farmacometrie maakt aanpak epilepsie bij kind individueler

Trial-and-error-titratie van dosis nog altijd hoeksteen van behandelplan

Farmacometrie kan bijdragen aan de individualisatie van anti-epileptische farmacotherapie bij kinderen. Voor een verdere optimalisatie van de behandeling zijn biomarkers nodig. Dit concludeert Sven van Dijkman op basis van zijn promotieonderzoek. “Simpele aanpassingen in dosering gebaseerd op alleen gewicht zijn onvoldoende.”

PW20 - 18-05-2018 | door Sven C. van Dijkman

Apothekers en kinderartsen zijn ogen en oren Kinderformularium

Praktijkervaringen en literatuuronderzoek integreren met farmacokinetiek

De ontwikkeling van het Kinderformularium gaat voort. Aanpassingen in het document, dat inmiddels te boek staat als de gouden standaard voor farmacotherapie bij kinderen, blijven nodig. Daarbij is het streven kennis uit de literatuur en praktijkervaringen te combineren met farmacokinetiekstudies. Hoogleraar en kinderintensivist Saskia de Wildt: “Geluiden uit het veld zijn belangrijk voor ons.”

PW20 - 18-05-2018 | door Maarke Roelofs

Maatwerk van groot belang bij kinderpalliatieve zorg

Parenterale pijnbestrijding en sedatie bij kinderen in de thuissituatie

Ongeveer vijfduizend kinderen in Nederland krijgen jaarlijks palliatieve zorg. Velen van hen behoeven in de laatste levensfase parenteraal morfine en/of midazolam. Een juiste toediening vergt maatwerk; aanpassing van standaard-oplossingen van de medicatie is regelmatig nodig. Het Emma Thuis team van het AMC werkt hiervoor graag samen met apothekers in de eerste lijn.

PW20 - 18-05-2018 | door M.A.R. de Groot, M.V. Jordans, J.M. Legters, A.Y.N. Schouten-van Meeteren

Het bivalente HPV-vaccin biedt brede bescherming

Gezondheidsraad buigt zich dit jaar zich over de HPV-vaccinatie

Vaccinatie met het bivalente HPV-vaccin biedt een goede bescherming tegen aanhoudende infecties met HPV16/18 en beschermt eveneens tegen andere HPV-typen, tot in ieder geval zes jaar na vaccinatie. Het vaccinatieschema met twee doses zorgt tot 24 maanden na vaccinatie voor hoge antistofconcentraties en aviditeit.

PW19 - 11-05-2018 | door R. Donken

Nieuwe lijst CYP3A4-inductoren

Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie evalueert standaardlijst

Recent heeft de Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddel­informatie de standaardlijst CYP3A4-inductoren herzien. Aan de hand van literatuuronderzoek is nagegaan welke stoffen een inducerend effect hebben en hoe groot dat effect is.

PW19 - 11-05-2018 | door Annemarie Heersche en Marianne le Comte

Rijksvaccinatieprogramma: beschikbaar voor elk kind

Apothekers bewaken cold chain, bewaartemperatuur cruciaal voor werkzaamheid

Een maternaal kinkhoestvaccin, een nieuw combinatievaccin tegen meningokokken en adviezen van de Gezondheidsraad over pneumo-kokken-vaccinatie bij ouderen en rotavirus bij te vroeg geboren baby’s. Een greep uit de veranderingen in het Nederlandse vaccinatie-beleid. “Nederland kent een vaccinatiegraad van ongeveer 95% voor de meeste vaccinaties.”

PW19 - 11-05-2018 | door Maarke Roelofs

Meldingen vergroten kennis over bijwerkingen vaccins

Aantal meldingen is door de jaren heen redelijk stabiel

Het is belangrijk dat bijwerkingen na vaccinaties goed worden bewaakt. Soms leiden analyses van meldingen tot nieuwe kennis over bijwerkingen. Dat stelt Bijwerkingencentrum Lareb, dat tot op heden niet op verontrustende bijwerkingen is gestuit.

PW19 - 11-05-2018 | door Florence van Hunsel en Agnes Kant

Vizier op vaccinaties op maat

DTP-vaccin bevat geen thiomersal, maar zorgverzekeraar vergoedt het niet

Vaccinaties die niet zijn opgenomen in het Rijksvaccinatie-programma kunnen wel gezondheidswinst opleveren. IVM heeft samen met het RIVM een FTO-module ontwikkeld over de indicaties, contra-indicaties en interacties van deze vaccinaties op maat.

PW19 - 11-05-2018 | door Cindy Reinders

Beveiligd chatten over recepten en patiënten

Apothekers- en doktersassistenten appen elkaar asynchroon vragen

Tussen apotheek en huisartsenpraktijk is veel telefonisch contact, maar een antwoord op een vraag duurt soms lang. Uit ervaringen in Egmond en Hoorn blijkt dat apothekers- en doktersassistenten elkaar via beveiligd chatten snel kunnen bereiken met vragen over baxtermutaties, de kaliumspiegel van een patiënt of aanpassing van medicatie.

PW18 - 04-05-2018 | door Joris Arts en Sipke Smits

Hypofosfatemie is risico bij intraveneus ijzerpreparaat

Prospectief vergelijkend onderzoek nodig om incidentie en ernst vast te stellen

Vooral suikergebonden intraveneuze ijzerpreparaten kunnen een stijging van FGF23-spiegels veroorzaken, met hypofosfatemie als gevolg. Om hypofosfatemie te voorkomen kan het nuttig zijn eerst de vitamine D-status te bepalen en een eventueel tekort aan te vullen. Bij klachten van hypofosfatemie is het zinvol de fosfaatconcentratie te bepalen.

PW18 - 04-05-2018 | door Koos Brouwers, Ewout Hoorn en Peter Siersema

Document acties

Back to top