Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Delta-aanpak water factor bij reductie medicijnresten

Groene farmacie en de zorgen voor het milieu

Geneesmiddelresten zijn op dit moment een hot topic in het milieudomein. Amador en Uijtewaal beschreven in PW 42 hoe ‘groene farmacie’ mogelijk kan bijdragen aan het creëren van een ecologisch verantwoorde medicijnketen. Dit artikel gaat in op de (on)haalbaarheid van enkele voorgestelde maatregelen. “In de landelijke ketenaanpak Medicijnresten uit Water is vastgelegd waar kansen liggen.”

PW46 - 17-11-2017 | door Bastiaan Venhuis, Birte van Elk en Caroline Moermond

Online apotheekinformatie kan een stuk begrijpelijker

Meeste apotheken scoren voldoende voor toegankelijkheid in het algemeen

Openbare apotheken zijn over het algemeen toegankelijk voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Maar de online informatievoorziening kan vaak beter. In praktijkonderzoek onder 33 apotheken scoorden 25 een voldoende, voor zowel een bezoek aan de apotheek als informatie via website of telefoon.

PW46 - 17-11-2017 | door Ellen Koster, Emilie Pieters, Daphne Philbert

Beter inzicht in ontstaan van jeuk bij cholestase

Medicamenteuze opties schaars door gebrekkige kennis over oorzaak

“Jeuk is erger dan pijn”, zeggen veel patiënten. Vaak zijn huidafwijkingen zichtbaar, zoals bij eczeem of een allergie. Sommige vormen van kanker of nier- en leverziekten veroorzaken echter jeuk ‘van binnenuit’. Die jeuk is vaak over het hele lichaam verspreid en omdat de oorzaak grotendeels onbekend is, zijn de medicamenteuze opties schaars.

PW46 - 17-11-2017 | door Ruth Bolier

Met polymerenmat effectieve kiemreductie in de cleanroom

Bereidingsunit van Meander MC meet significante resultaten

Polymerenmatten hebben in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort na twee jaar geleid tot een effectieve kiemreductie in de cleanroom. Mogelijk dat deze matten ook een oplossing bieden voor andere farmaceutische bereidingsunits. “Maar goede persoonlijke hygiëne en een juiste werkwijze binnen cleanrooms blijven van belang.”

PW46 - 17-11-2017 | door Sjanne van Roijen en Rogier Lange

Monitoren bijwerkingen belangrijk bij gebruik antiretrovirale middelen

Lareb ontving ruim 1700 meldingen over hiv-medicatie

Bijwerkingencentrum Lareb ontving in de loop der jaren meer dan 1700 meldingen van zowel milde als ernstige bijwerkingen van antiretrovirale middelen. Totdat een vaccin ontwikkeld is, zullen hiv-patiënten hun leven lang met deze middelen behandeld moeten worden en is adequate monitoring van de therapie belangrijk.

PW45 - 10-11-2017 | door Ellen Ederveen en Florence van Hunsel

Apotheek helpt bij opsporen onbekende seropositieven

Betrouwbare zelftest brengt doelstelling dichterbij: in 2030 hiv-vrije wereld

Wie thuis zelf zijn bloed wil controleren op een hiv-besmetting kan sinds kort naar de hiv-gespecialiseerde Plusapotheken voor een betrouwbare zelftest: binnen één minuut heb je de uitslag. Taco van Witsen, Plus-apotheker in Amsterdam: “Apotheken zijn laagdrempelig en we geven goede voorlichting.”

PW45 - 10-11-2017 | door Edwin Bos

Therapietrouwinterventie AIMS blijkt effectief bij behandeling virus

Patiënten en zorgverleners positief over zelfmanagementinterventie bij hiv

Het verdient aanbeveling om de Adherence Improving self-Management Strategy (AIMS) te implementeren in de hiv-zorg. Deze zelfmanagement-interventie om therapietrouw te ondersteunen heeft relevante effecten op de viral load en blijkt kosteneffectief. Ook patiënten en zorgverleners zijn positief over AIMS, dat kan worden geïntegreerd in reguliere zorg.

PW45 - 10-11-2017 | door Marijn de Bruin en Jan M. Prins

Innovatief H-TEAM maakt van Amsterdam aidsvrije stad

‘Eensgezindheid en bereidwilligheid van alle betrokkenen essentieel’

Hiv vroeg opsporen en behandelen is de belangrijkste missie van het Amsterdamse H-TEAM, dat drie jaar geleden werd opgericht en sindsdien wordt geroemd om zijn innovatieve aanpak. De hoofdstad is volgens UNAIDS hard op weg een aidsvrije stad te worden. “De laatste loodjes zijn het zwaarst.”

PW45 - 10-11-2017 | door Frans van den Houdt

Hiv: substitutie naar generiek kan, mits dat zorgvuldig gaat

Duotherapie als onderhoud mogelijk de standaard voor stabiele patiënten

Een grote groep patiënten met hiv doet het keurig op tripeltherapie, bij voorkeur in één tablet. Afbouwen naar twee antiretrovirale middelen lijkt bij deze stabiele patiënten net zo goed, zegt hoogleraar David Burger. “En dat bespaart geld en bijwerkingen.” De komst van generieke middelen zorgt eveneens voor een kostenreductie. “Substitutie dient wel zorgvuldig plaats te vinden.”

PW45 - 10-11-2017 | door Cindy Reinders

'Hiv maakte mij tot wie ik nu ben: sterk en onafhankelijk'

Hans van der MArel viert zijn 20-jarig jubileum als hiv-overlever

Hans van der Marel maakte het allemaal mee: van leven tussen hoop en wanhoop bij de introductie van de combinatietherapie tot een vrijwel klachtenloos bestaan met de hiv-medicatie van nu. Toch is er nog genoeg om voor te strijden. Dat doet hij zonder schroom: “Ik neem niet veel dingen meer voor lief.”

PW45 - 10-11-2017 | door Annemiek Veelenturf

Informatie over therapie en data van patiënt bepalen koers AIS

Meer afstemming tussen softwarehuizen en apothekers over ontwikkeling AIS

Het splitsen van logistieke en therapeutische informatie is de belangrijkste trend in de ontwikkeling van het apotheekinformatie-systeem (AIS), voorspellen apothekers en softwarehuizen. Ook gaan apothekers de medicatieveiligheid verbeteren door via apps en wearables gezondheidsdata uit te wisselen met patiënten.

PW44 - 03-11-2017 | door Edwin Bos

‘Ons streven: voor elke patiënt een actueel medicatieoverzicht’

Grote subsidie voor elektronische gegevensuitwisseling met patiënt

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is koploper van het Versnellings-programma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP), dat in 67 ziekenhuizen is gestart. Voor een groot deel van de patiënten beschikt dit ziekenhuis over een digitaal en actueel medicatieoverzicht, vertellen ziekenhuisapothekers Yvonne Dijstelbloem en Elsbeth Helfrich.

PW44 - 03-11-2017 | door Edwin Bos

‘Elke zorgverlener moet weten dat ik een donornier heb’

Patiënt Carine Berendsen wil gezondheidsdata zelf online beheren

Alle patiënten kunnen binnen enkele jaren beschikken over een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO): alle gegevens in één app of website. Dat is het doel van het zorgbrede programma MedMij. Niertransplantatiepatiënt Carine Berendsen verwacht met een PGO meer grip te krijgen op haar gezondheid.

PW44 - 03-11-2017 | door Edwin Bos

Grote variatie in samenstelling cannabisolie noopt tot regels

Productie en werking van CBD-olie moeten nader worden onderzocht

De cannabinoïdesamenstelling (THC en CBD) van aangeboden cannabisolie varieert sterk en komt niet altijd overeen met wat op het etiket staat, concluderen Arno Hazekamp en Svetlana Epifanova op basis van eigen onderzoek. “Regels zijn nodig voor productie en verkoop en meer onderzoek is nodig naar kwaliteit en werking.”

PW44 - 03-11-2017 | door Arno Hazekamp en Svetlana Epifanova

Hogere dosis allopurinol mag bij verminderde nierfunctie

Concrete adviezen urinezuurverlagende therapie in herziene NHG-Standaard Artritis

Urinezuurverlagende therapie kan gestart worden tijdens een acute jichtaanval. En: dosisreductie van allopurinol is bij verminderde nierfunctie nauwelijks nog nodig. Dit staat in de nieuwste versie van de huisartsenrichtlijn Artritis. Apotheker Bart van den Bemt vindt het veel beter om te “doseren op geleide van effect, urinezuurspiegels en bijwerkingen.”

PW44 - 03-11-2017 | door Cindy Reinders

‘Ga niet scherpslijperig tegenover elkaar staan’

Medisch ethicus, jurist en huisarts over rol apotheker bij euthanasieverzoek

Apothekers realiseren zich vaak onvoldoende dat zij een geheel eigen afweging kunnen maken bij een euthanasieverzoek. Ze voelen zich onder druk gezet door een arts. Drie deskundigen belichten rol en bevoegdheden van apothekers die verzocht worden euthanatica af te leveren.

PW43 - 27-10-2017 | door Frans van den Houdt 1 reactie

Apotheker essentiële partner arts bij uitvoering euthanasie

Gedeelde verantwoordelijkheid zorgprofessionals

Voor een zorgvuldig euthanasietraject is het noodzakelijk dat arts en ‘huisapotheker’ proactief samenwerken en tijdig informatie uitwisselen. Alleen zo kunnen zij hun behandeling van een patiënt op professionele wijze vormgeven. De apotheker is voor de arts een essentiële partner als het gaat om een zorgvuldige uitvoering van euthanasie.

PW43 - 27-10-2017 | door Wilma Göttgens en Marianne Dees

Kleine, flexibele suikers meest geschikt voor stabilisatie eiwit

Houdbaarheid therapeutische eiwitten kan verbeteren

De houdbaarheid van therapeutische eiwitten kan worden verbeterd door ze samen met suikers te drogen. Kleinere en moleculair meer flexibele suikers zijn hiervoor het meest geschikt. Dit komt doordat deze suikers het best in staat zijn om tijdens drogen en de daaropvolgende opslag nauwe bindingen aan te gaan met eiwitten, blijkt uit promotieonderzoek van Maarten Mensink.

PW43 - 27-10-2017 | door Maarten A. Mensink, Wouter L.J. Hinrichs, Henderik W. Frijlink en Kees van der Voort Maarschalk

Ziekenhuisapothekers zien clinical rules als stap vooruit

Score duidelijk beter dan voor klassieke medicatiebewaking; nog wel wensen

Clinical rules maken in toenemende mate onderdeel uit van de medicatie-bewaking in ziekenhuisapotheken. In 21 van 25 onderzochte ziekenhuis-apotheken worden er een of meer toegepast. De waardering voor clinical rules is duidelijk beter dan voor de klassieke medicatiebewaking. De afhandeling van de signalen kent vele varianten.

PW42 - 20-10-2017 | door Ellen Koster, Daphne Philbert, Ed Wiltink en Fatma Karapinar-Çarkιt

Siaalzuurremming stimuleert afweerreactie tegen kankercel

Suikers in de strijd tegen kanker

Kankercellen omhullen zich vaak met een suikerlaagje waardoor ze onzichtbaar worden voor het immuunsysteem. Met name één soort suiker, siaalzuur, helpt kankercellen om zich te verstoppen. Christian Büll en collega’s hebben kunstmatige siaalzuursuikers ontwikkeld om de aanmaak van natuurlijk siaalzuur in kankercellen te manipuleren en ze weer zichtbaar te maken voor het immuunsysteem.

PW42 - 20-10-2017 | door Christian Büll en Gosse J. Adema

Document acties

Vacatures
Projectapotheker

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Apotheker Bereidingen en VTGM

Radboudumc Nijmegen

Beherend apotheker

IHCH pharmacy | Den Haag

Meer…
Back to top