Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Huisartsen verwachten meer werkdruk door online inzage

PW18 - 29-04-2021
Zorgverleners in de huisartsenpraktijk vrezen een mogelijke toename van de werkdruk doordat patiënten hun medische gegevens voortaan online kunnen inzien. Patiënten zijn verontrust dat de privacy niet goed is geborgd. Dat blijkt uit een internationaal literatuuronderzoek van Nivel, Radboudumc en Universiteit Maastricht.
Huisartsen verwachten meer werkdruk door online inzage

Huisartsenpraktijken zijn sinds juli 2020 verplicht hun patiënten elektronische inzage te geven in hun medisch dossier. Praktijkmedewerkers zijn bezorgd over de angst bij patiënten die deze inzage via internet kan oproepen, concluderen de onderzoekers. Ook voorzien de medewerkers dat de werkdruk in de huisartsenpraktijken zal toenemen door de hoge verwachtingen die patiënten hebben bij online inzage, en de noodzakelijke extra stappen in het zorgproces die dat met zich meebrengt.

Chronische patiënten

Verder blijkt uit de literatuur dat patiënten verwachten dat zij door het elektronisch inzien van data meer vertrouwen krijgen in de huisarts en dat consulten van betere kwaliteit zijn. Ook rekenen ze op een actievere rol in de (eigen) medische besluitvorming en dat ze zich beter kunnen voorbereiden op een volgend gesprek met de huisarts. Vooral chronische patiënten blijken gebruik te maken van de mogelijkheid gegevens online in te zien.

Daarnaast zijn er ook patiënten die sceptisch zijn met name over de borging van de privacy.

Het literatuuronderzoek is verricht binnen het programma OPEN, een initiatief van InEen, Landelijke Huisartsen Vereniging en Nederlands Huisartsen Genootschap om huisartsen te ondersteunen bij het implementeren van online inzage.

Document acties

gearchiveerd onder: Zorgverleners, online inzage, Werkdruk
Back to top