Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Burgers zien kansen voor zorgverlenende rol apotheker’

PW10 - 02-03-2023
Burgers zijn niet altijd goed op de hoogte van wat de openbare apotheek hen kan bieden. Maar als ze zorg ontvangen van het apotheekteam, zijn ze over het algemeen tevreden. Dit betekent dat er kansen liggen om de rol van de apotheek in de eerstelijnszorg te versterken, blijkt uit onderzoek van Nivel en SIR, in opdracht van het ministerie van VWS.
‘Burgers zien kansen voor zorgverlenende rol apotheker’

De openbaar apotheker is voor de patiënt momenteel niet de centrale persoon als het gaat om het optimaliseren van het geneesmiddelengebruik. De band tussen patiënt en apotheker is minder vanzelfsprekend dan die tussen patiënt en huisarts. Dit concluderen Nivel en SIR Institute for Pharmacy and Practice and Policy (SIR) op basis van een literatuurstudie van Nederlandse publicaties die sinds 2015 zijn verschenen over de rol van de apotheker, vanuit het perspectief van de burger.

Om een band op te bouwen is het nodig dat patiënten meer zicht krijgen op de meerwaarde die ondersteuning door apotheker en apotheekteam kan bieden. Is er eenmaal sprake van een goede vertrouwensband, dan kan de apotheker een belangrijke rol spelen in de zorg en begeleiding van de patiënt. Daarnaast kan de openbaar apotheker, als laagdrempelige zorgverlener, een rol spelen in preventie, aldus de onderzoekers.

Huisarts en apotheker

Verder vinden burgers het belangrijk dat er goed overleg is tussen hun huisarts en hun apotheker. Ze willen erop kunnen vertrouwen dat deze zorgverleners elkaar raadplegen wanneer er vragen zijn over hun behandeling.

Ook zien burgers graag dat taken als informatievoorziening over geneesmiddelen en begeleiding in het gebruik ervan door huisarts en apotheker gezamenlijk worden opgepakt, iets wat volgens SIR en Nivel nu niet altijd optimaal is.

Wanneer de apotheker taken gaat uitvoeren die momenteel door de huisarts worden gedaan, dan vinden burgers het belangrijk dat zowel huisartsen als apothekers uitstralen dat zij als één team opereren. Hierdoor wordt het, volgens de onderzoekers, logischer dat het apotheekteam bepaalde taken op zich neemt.

Logistiek en zorg

Verder blijkt uit de literatuurstudie dat het ophalen van geneesmiddelen via een kluis bij de apotheek populairder lijkt te worden. Daarbij vinden burgers het belangrijk dat de kluis in de apotheek zelf staat. Ze zien de apotheek als plek waar zij hun medicatie halen, en de apotheker als degene die hen indien nodig van zorg voorziet.

Volgens de onderzoekers kan dit erop wijzen dat burgers een voorkeur hebben voor de gecombineerde rol van de apotheker: een logistieke en een zorgverlenende. Ook geven burgers aan open te staan voor een andere organisatie van de logistieke taken, om zo meer ruimte te creëren voor zorgverlening in de apotheek, aldus SIR en Nivel.

Document acties

Back to top