Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Incidenten gemeld na omzetten kortwerkende insulines

PW7 - 10-02-2022
Het omzetten van kortwerkende insulines, als gevolg van een uitbreiding van het preferentiebeleid, kan leiden tot medicatie-incidenten bij patiënten met diabetes mellitus. Dat blijkt uit diverse meldingen die zijn binnengekomen bij Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI). Betere communicatie tussen zorgverleners en patiënt is noodzakelijk om meer incidenten te voorkomen.
Incidenten gemeld na omzetten kortwerkende insulines

In 2021 zijn in totaal vijf meldingen geregistreerd over incidenten na het omzetten van kortwerkende insulines. Al deze incidenten zijn gemeld vanuit de openbare farmacie, meldt VMI, dat een inventarisatie heeft gemaakt van incidenten met kort- en langwerkende insulines. Dit is gebeurd in opdracht van het project MedicijnBalans van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het project Doelmatig insulinegebruik in de 1e lijn.

Aanleiding voor de inventarisatie is de uitbreiding van het preferentiebeleid op insulines dat in 2021 is ingegaan. Tot 2021 voerde slechts een beperkt aantal zorgverzekeraars preferentiebeleid op het langwerkende insuline glargine. Met de introductie van biosimilars van kortwerkende insulines is dit beleid in 2021 verder uitgebreid met deze middelen. Voor een aanzienlijke groep patiënten met diabetes mellitus betekende dit, volgens VMI, een overstap naar een ander product.

Ziekenhuisopname

Van de vijf incidenten met kortwerkende insulines gaat het in twee gevallen om onbedoelde omzettingen bij moeilijk instelbare patiënten, waardoor beiden ontregeld raakten. Eén patiënt werd opgenomen in het ziekenhuis. De twee andere meldingen betreft patiënten die zowel kortdurende als langwerkende insulines gebruikten. Zij raakten in de war bij het omzetten van de insuline(s), ondanks eerdere voorlichting. Een andere melding betreft een systeemfout, waarbij substitutiesoftware van de groothandel een onjuist alternatief voorstelde op grond van de prescriptiecode (PRK).

In 2020 zijn geen vergelijkbare incidenten gemeld, dit was een periode waarin nog geen preferentiebeleid was ingevoerd voor kortwerkende insulines. Volgens VMI lijken de genoemde incidenten dan ook een gevolg te zijn van het omzetten van deze insulines.

Topje van ijsberg

Het preferentiebeleid voor het langwerkend insuline glargine is in 2018 ingegaan. In de periode van 2018 tot 2021 heeft VMI twaalf meldingen geregistreerd over deze insuline. Deze meldingen zijn gedaan vanuit de openbare farmacie.

Het aantal incidenten ten gevolge van het omzetten van insulines lijkt, op basis van de meldingen, mee te vallen. Maar mogelijk is dit slechts het topje van de ijsberg, schrijft VMI. Huisartsen melden hun incidenten niet bij VMI en apothekers in de eerste lijn doen dit nog maar beperkt.

Volgens VMI maken de meldingen nogmaals duidelijk dat goede communicatie tussen zorgverlener en patiënt van groot belang is voor een zorgvuldige omzetting.

 

Document acties

Back to top