Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

EMA vestigt zich tijdelijk in SPARK-gebouw

PW06 - 29-01-2018
Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) zal zich vanaf 1 januari 2019 eerst tijdelijk in het SPARK-gebouw in Amsterdam Sloterdijk vestigen. Het is de bedoeling dat het nieuw te bouwen, permanente kantoor aan de Zuidas in november van dat jaar kan worden opgeleverd. “De best denkbare oplossing, gezien de zeer strakke deadlines”, aldus Bruno Bruins, minister van VWS.
EMA vestigt zich tijdelijk in SPARK-gebouw

Twee maanden geleden viel het besluit om het EMA vanwege Brexit van Londen naar Amsterdam te verhuizen; eind maart 2019 moet de verhuizing zijn voltooid. “Het moet lukken, dus het gaat lukken”, aldus Bruins. Ook als de Brexit niet doorgaat, komt het EMA naar Amsterdam, verzekerde de minister. Voordeel van de tijdelijke huisvesting is volgens VWS dat het nieuwe hoofdkantoor niet in fasen hoeft te worden gebouwd, zoals aanvankelijk het plan was.

EMA-directeur Guido Rasi sprak op een persconferentie in Den Haag van een “werkbare oplossing”. Volgens hem zullen niet alle activiteiten van het EMA in de tijdelijke huisvesting ondergebracht kunnen worden, maar kan de “core business” van het agentschap uiterlijk maart 2019 ongestoord van start gaan. “Het gaat om een beperkte tijd, dat is goed te overzien.” Het SPARK-gebouw beschikt naast kantoorruimten ook over conferentiefaciliteiten.

Om de verhuizing van de negenhonderd EMA-werknemers van Londen naar Amsterdam zo goed mogelijk te laten verlopen is in Londen een speciale helpdesk ingericht, waar informatie beschikbaar is over huisvesting, scholen en carrièremogelijkheden in Nederland. Uit een eerste peiling bleek dat ruim 85% van de medewerkers bereid is naar Amsterdam te verhuizen, aldus EMA-directeur Rasi.

In februari begint de persoonlijke begeleiding van de werknemers. De gemeente Amsterdam krijgt hiervoor een bijdrage van € 2,5 miljoen van VWS. Verwacht wordt dat de eerste huishoudens al in de tweede helft van dit jaar naar Nederland zullen verhuizen.          

Document acties

Back to top